Budowa instalacji Prosumenckich II

Szanowni Mieszkańcy

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin w związku z ogromnym zainteresowaniem  mieszkańców udziałem w projekcie pt. „Budowa instancji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II” przedłuża termin składania deklaracji przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE,  do dnia 7 marca 2016 roku do godziny 15.30.

Druki deklaracji możecie Państwo otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin pokój nr.10 lub pobrać ze strony internetowej www.drobin.pl .

Deklaracje można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie, pokój nr . 10

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

                                                                                                                        (-) Andrzej Samoraj

Dodatkowe informacje