Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W związku z planowaną budową przydomowych  oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zorganizował w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin cykl spotkań  z mieszkańcami.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w dniu  14.10.2015 r. mieszkańcy zostali zapoznani z dostępnymi technologiami przydomowych oczyszczalni, przewidywanymi kosztami budowy  oraz źródłami ich dofinansowania. Mieszkańcy zainteresowani udziałem w w/w przedsięwzięciu otrzymali „Deklaracje udziału w przedsięwzięciu dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin”. Deklaracje udostępniono również na stronie www.drobin.pl..

W kolejnym spotkaniu w dniu 08.02.2016 r. uczestniczyli, m.in. przedstawiciele firmy projektowej KSM Krzysztof Michalski,  przedstawiciel REMONDIS DROBIN Komunalna  Sp. z o.o., przedstawiciele UMiG Drobin oraz mieszkańcy zainteresowani udziałem  w programie.

Właściciel firmy projektowej zapoznał uczestników z treścią umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztami jej wykonania. Poinformował zebranych, iż w miesiącu marcu br. przedstawiciele firmy KSM Krzysztof Michalski dokonają oceny możliwości wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach zgłoszonych przez mieszkańców naszej gminy, biorąc po uwagę m.in. rodzaj gruntu i lokalizację. Po uzyskaniu pozytywnej oceny i zawarciu umowy pomiędzy mieszkańcem a wykonawcą do końca marca 2016 r. zostanie wykonana indywidualna dokumentacja projektowa dla danej oczyszczalni przydomowej.

Dodatkowe informacje