Zaproszenie na posiedzenie Komisji 29.02.2016

W dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie sięposiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Analiza podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Miasta i Gminy Drobin. Finansowanie gabinetu rehabilitacyjnego w Drobinie.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

(-) Agnieszka Olęcka

Dodatkowe informacje