Budowa instalacji Prosumenckich II

Szanowni Mieszkańcy

Pan Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie pt. „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Podczas spotkania przybliżone zostaną zasady udziału w projekcie polegającym na budowie:

·         instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej)

·         kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej)

·         instalacji powietrznych lub gruntowych pomp ciepła (produkcja ciepła z energii cieplnej zawartej w powietrzu lub gruncie)

Ogólne informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Miasta i Gminy Drobin:  www.drobin.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj

Dodatkowe informacje