Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące najważniejszych kwestii w zakresie wpółpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi z obszaru Gminy Drobin.

W załączeniu zaproszenie

Dodatkowe informacje