ARiMR informuje

W dniu 17 lutego  2016 r. (środa) o godz. 9 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku odbędzie się szkolenie prowadzone przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku dotyczące naboru wniosków  na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach  rolnych położonych na obszarach OSN w ramach PROW na lata 2014-2020. Na spotkaniu zostaną omówione zasady ubiegania się o pomoc oraz przygotowanie i wypełnianie dokumentacji aplikacyjnej, a także ogólne informacje na temat oceny wniosków o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje