Agencja Rynku Rolnego

W dniu 22 stycznia 2016 r. przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych . Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  czyli w dniu 3 lutego bieżącego. Po zapoznaniu się ze stroną Agencji Rynku Rolnego stwierdzono, że wzoru wniosku o dopłaty do sprzedaży trzody chlewnej i mleka nie ma . Po wykonaniu telefonu w dniu 5 lutego 2016r. uzyskano informację, że formularz dla rolników w sprawie dopłat do sprzedaży trzody chlewnej i mleka jest w trakcie opracowywania przez Agencję Rynku Rolnego i po jego opracowaniu ukaże się na stronie www.ARR.gov.pl. Z rozporządzenia wynika, że wniosek o udzielenie wsparcia składa się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W chwili obecnej na stronę internetową urzędu w celu udzielenia rolnikom informacji  można wstawić tylko treść rozporządzenia
(D.U z 2016 r. poz.141)  wraz z podaniem strony internetowej Agencji Rynku Rolnego - www.ARR.gov.pl.

Dodatkowe informacje