Zaproszenie na posiedzenie Komisji 04.02.2016

W dniu 04 lutego 2016 r. /czwartek/ o godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie sięposiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie, które odbędzie się

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2.Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie powołania Gminnej   Rady Seniorów w Drobinie i nadania jej Statutu.

3.Sprawy różne.

4.Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                               ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 Rady Miejskiej w Drobinie

 (-)  Agnieszka  Olęcka

 

 

Dodatkowe informacje