DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW

Informuję o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie w ramach programów 2016-OA-7 (modernizacja indywidualnych kotłowni) oraz 2016-OA-8 (zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż pomp ciepła, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne

 

 

Dodatkowe informacje