Zaproszenie na posiedzenie Komisji 30.06.2015

W dniu 30 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016. 

3.  Sprawy różne.

4.  Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Agnieszka  Olęcka

Dodatkowe informacje