Posiedzenie Komisji RM w Drobinie

 

W dniu  12 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.

3. Ocena bieżących planów inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Drobin.

4.Sprawy różne.

5.Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

   Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

/-/ Henryk  Jeziak

Dodatkowe informacje