Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

W dniu 25 maja 2018 r. o godz. 13.30

w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

Tematem posiedzenia będzie: analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2017 r.

 oraz sporządzenie wniosku o udzielenie / nie udzielenie

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2017 r.

Komisja Rewizyjna zapozna się również z protokołami kontroli zewnętrznych za 2017 r.

 

                                                                                                                             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                               Radny Rady Miejskiej w Drobinie

                                                                                                                                             /-/ Mariusz Lewicki

 

Dodatkowe informacje