SZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH

SZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH

 

Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że do Wojewody Mazowieckiego został złożony wniosek o powołanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.            

Producenci rolni, u których w gospodarstwach wystąpiły straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania, mogą złożyć w Urzędzie Gmin w Drobinie w terminie do dnia 17 maja 2018 r.  wniosek o oszacowanie szkód.

Zgodnie § 14 ust. 1 lit a) Regulaminu działania komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych  oraz działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne :

„1. Komisja dokonuje:

  1. oszacowania szkód, w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż:
  2. do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów uprawy…”

Więcej informacjina stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-bezpieczenstwa/sprawy-oddzialu-rolnic/aktualnosci/35508,Regulamin-z-dnia-19-lutego-2018-r-dotyczacy-dzialania-Komisji-powolanych-przez-W.html

Wniosek do pobrania bezpośrednio z niniejszej informacji, a także w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – pokój nr 6.

Osoba do kontaktu: Anna Grączeska, tel. 24 2601441 w. 106

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj
 

zalacznik_nr_1_do_regulaminu_-_wniosek_o_oszacowanie_szkod.doc

Regulamin_z_dnia_19_lutego_2018_r_(3).pdf

 

 

Dodatkowe informacje