Otwarcie remizy OSP we Wrogocinie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrogocinie istnieje od 1964 roku. Inicjatorami założenia OSP Wrogocin byli Antoni Dybicz i Stefan Witkowski. Dwa lata później rozpoczęto prace związane z budową strażnicy, a z okazji 20-lecia istnienia jednostki, czyli w roku 1984 został ufundowany sztandar. Od kilku ostatnich lat celem społeczności Wrogocina i władz samorządowych był remont remizy, co udało się zrealizować. Dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego możliwa była termomodernizacja obiektu, która polegała na m.in. dociepleniu fundamentów, ścian i stropów budynku, dokonaniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zmieniono również konstrukcję dachu wraz z pokryciem, a dzięki zamontowaniu gruntowych pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej remiza stała się budynkiem pasywnym. Projekt łączy więc w sobie innowacje, ekologię i ekonomię. Fundusze zewnętrzne stanowiły 80 % wartości inwestycji, zatem niewiele środków z budżetu Miasta i Gminy Drobin uzupełniło całkowity nakład pieniężny. Trzeciego maja br., w przeddzień Dnia św. Floriana - patrona strażaków, odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej remizy we Wrogocinie. Obchody rozpoczęto mszą św. odprawionej w Kościele św. Wawrzyńca w Rogotwórsku. Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni goście i mieszkańcy przenieśli się do Wrogocina, gdzie ks. Krzysztof Muzal dokonał poświęcenia budynku. W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział: Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, a zarazem Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku; Krzysztof Wielec - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Drobinie, a zarazem Radny Rady Powiatu w Płocku; Wojciech Witkowski - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrogocinie oraz Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin. Dalsza część to już tradycyjnie prezentacja historii jednostki, odznaczenia i przemówienia. W imieniu Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego listy gratulacyjne dla mieszkańców zaangażowanych w proces modernizacji remizy wręczył Karol Krajewski z Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku. W prezencie od wojewódzkiego samorządu druhowie z Wrogocina otrzymali agregat Honda GX 160. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorza Padzika reprezentował zaś Arkadiusz Kostrzewski, który wręczył Sławomirowi Sobieckiemu - Prezesowi OSP Wrogocin list gratulacyjny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Bogdan Banaszczak - Radny Rady Powiatu w Płocku; Andrzej Wawrowski - Radny Rady Miejskiej w Drobinie oraz Sołtys Wrogocina; przedstawiciele jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Drobin; Radni Klubu PSL "Samorządność" oraz mieszkańcy Wrogocina. Praca i wielkie zaangażowanie strażaków oraz mieszkańców Wrogocina, którzy bezinteresownie wsparli proces przebudowy, adaptacji i wyposażania remizy pozwoliło na stworzenie w pełni funkcjonalnego obiektu. Odnowiony budynek będzie pełnił rolę nie tylko strażnicy, a także miejsca spotkań lokalnej społeczności przyczyniając się tym samym do integracji i aktywizacji mieszkańców Wrogocina. Sławomir Sobiecki - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrogocinie oraz druhowie tej jednostki dziękują za prezenty i upominki otrzymane z okazji otwarcia zmodernizowanej remizy.

 

Dodatkowe informacje