Rajd Seniora

Pierwszego maja br. odbył się rowerowy Rajd Seniora. Około piętnastokilometrowa trasa rajdu rozpoczęła się w Drobinie przy Parku Edukacyjno-Rekreacyjnym nad stawami, a następnie przebiegała przez Setropie, Wrogocin, Nagórki Dobrskie i Nowe Młodochowo. W trakcie wyprawy uczestnicy mogli zwiedzić zmodernizowaną remizę we Wrogocinie. Jest to projekt łączący w sobie innowacje, ekologię i ekonomię, bowiem dzięki zamontowaniu pomp ciepła budynek ogrzewany jest całorocznie. Na remont obiektu pozyskano 80% dofinansowanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na mecie w Niemczewie na uczestników rajdu czekał grill i ognisko. W rowerowej wyprawie na zaproszenie Kazimierza Pokrętowskiego - Przewodniczącego Rady Seniorów w Drobinie, oprócz licznie zgromadzonych seniorów wzięli udział m.in. Krzysztof Wielec  i Bogdan Banaszczak - Radni Rady Powiatu w Płocku; Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Drobin; a także Renata Chrobocińska, Barbara Jankowska, Mirosława Krajewska - Radne Rady Miejskiej w Drobinie. Wydarzenie to zostało wsparte ze środków budżetu Miasta i Gminy Drobin. Rowerowy rajd był świetną inicjatywą integracji naszych seniorów, a także całych rodzin, bowiem w wyprawie brały również udział młodzież i dzieci.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu za udział i świetna zabawę;  organizatorom, a w szczególności Kazimierzowi Pokrętowskiemu - Przewodniczącemu Rady Seniorów w Drobinie za zaproszenie; strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie, którzy zabezpieczyli trasę wyprawy oraz sołectwu Niemczewo za gościnę.

Dodatkowe informacje