Wywiad w KRDP

Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin na zaproszenie Michała Siedleckiego uczestniczył
w audycji Gość Poranka w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej. Rozmowę można było usłyszeć na antenie radia w środę 25 kwietnia br. o 8.30.
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania nagrania.
Gość Poranka

Dodatkowe informacje