Posiedzenie Komisji Oświaty RM w Drobinie

W dniu 08 maja 2018 r. godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
  2. Funkcjonowanie opieki społecznej w Mieście i Gminie Drobin.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/ Agnieszka Olęcka

Dodatkowe informacje