Otwarcie "Wesołych Drobinek"

Klub Dziecięcy "Wesołe Drobinki" rozpoczął swoją działalność w styczniu bieżącego roku, lecz prace remontowe i przygotowawcze trwały już w zeszłym roku. W pierwszej fazie inwestycji zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby żłobka, zakupiono meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, a także artykuły papiernicze. Wyposażono również kuchnię i łazienkę. Nasz klub dziecięcy to miejsce opieki dla 16 dzieci w wieku od roku do lat trzech. W pierwszych dniach jego funkcjonowania głównym celem pracy była adaptacja maluchów do nowych warunków. W miłej i przyjaznej dziecku atmosferze prowadzone były zabawy i zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci i współdziałanie. Maluchy zgodnie z kalendarzem obchodziły święta, jak również celebrowały wspólnie swoje urodziny.

W piątek 20 kwietnia br. dokonano oficjalnego otwarcia placówki. Klubik dziecięcy został poświęcony przez ks. kan. Andrzeja Kucharczyka - proboszcza parafii św. Stanisława w Drobinie. W uroczystości wzięli udział: Iwona Sierocka - Wicestarosta Powiatu Płockiego; Marcin Fronczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie, wraz z radnymi; Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin; Renata Łukaszewska - Skarbnik Miasta i Gminy Drobin; Mariola Wróblewska - Kierownik Referatu Oświaty; Hubert Luśniewski - Prezes Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej w Drobinie; Aleksandra Pęcherzewska - Prezes Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie; a także liczne grono rodziców.

Klub Dziecięcy "Wesołe Drobinki" powstał dla wsparcia naszych mieszkańców - rodziców, ale także dziadków. To właśnie nasza społeczność zgłaszała potrzebę utworzenia takiego miejsca, a klubik to odpowiedź na te postulaty. Z inicjatywy Andrzeja Samoraja - Burmistrza Miasta i Gminy Drobin oraz dzięki poparciu tego pomysłu przez radnych Rady Miejskiej w Drobinie powołano do istnienia namiastkę żłobka. Mamy nadzieję, że zarówno rodzice, jak i najmłodsi mieszkańcy gminy będą z chęcią korzystać z tego rozwiązania.

"Wesołe Drobinki" na czele z Joanną Czaplińską - Kierownikiem Klubu Dziecięcego, pragną podziękować za prezenty i zabawki wręczone z okazji otwarcia placówki:

• Starostwu Powiatowemu w Płocku; • Urzędowi Miasta i Gminy Drobin;

• Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie;

• Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej w Drobinie;

• Barbarze Jankowskiej - radnej Rady Miejskiej w Drobinie;

• Mariuszowi Lewickiemu - radnemu Rady Miejskiej w Drobinie;

• Klubowi Radnych "Samorządność".

 

Dodatkowe informacje