Debata na temat bezpieczeństwa

Kolejny raz w Drobinie odbyła się debata na temat bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział mieszkańcy, przedstawiciele szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, Krzysztof Wielec  - Radny Rady Powiatu Płockiego, Marcin Fronczak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie, Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Arkadiusz Klimowski - przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, a także funkcjonariusze z Posterunku Policji w Drobinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Płocku na czele z Komendantem insp. Sławomirem Żelechowskim. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w mieście i gminie Drobin oraz na terenie całego powiatu płockiego. Na uwagę zasługuje również kwestia spadku przestępczości i wzrost wykrywalności przestępstw w naszej gminie. Podczas debaty komendant insp. Sławomir Żelechowski przekazał informację o uzupełnieniu jednego wakatu w Posterunku Policji w Drobinie. Uczestnikom spotkania przybliżono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie garnizonu płockiego, czyli narzędzia które pozwala na anonimowe zgłaszanie miejsc niebezpiecznych, omówiono także zgłoszenia przesyłane mobilnie z terenu gm. Drobin.  Przypomniano również o aplikacji Moja Komenda, która umożliwia kontakt z policją i dzielnicowymi, a także zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce.

 

Dodatkowe informacje