Spotkanie z sołtysami

"Odblaskowe Sołectwo" to kampania społeczna mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, której inicjatorem jest Komenda Miejska Policji w Płocku.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy znaczącym udziale lokalnych liderów - sołtysów, czyli osób które są najbliżej mieszkańców w każdej społeczności, przez co są nieocenionym wsparciem m.in. w rozpowszechnianiu informacji. Taka forma przekazu komunikatów pozwala na skuteczniejszy sposób dotarcia do mieszkańców, co za tym idzie zwiększa się bezpieczeństwo tych osób.

W środę 21 marca br. do Drobina na spotkanie z sołtysami dotarli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Płocku insp. Stanisławem Szcześniakiem oraz st. asp. Adamem Dziembowskim - Kierownikiem Posterunku Policji w Drobinie. Funkcjonariusze przekazali pakiet materiałów - broszurę informacyjną i plakat, zawierające podstawowe zasady bezpieczeństwa i przytaczające przepisy dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów.

Spotkanie było również świetną okazją do świętowania Dnia Sołtysa przypadającego na 11 marca. Andrzej Samoraj - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin złożył życzenia lokalnym liderom oraz podziękował za trud pracy, zaangażowanie oraz inicjatywy podejmowane na rzecz naszych społeczności.  Nie było to jedyne wydarzenie mające na celu obchody tego święta. Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz  władze Powiatu Płockiego na czele z Mariuszem Bienkiem - Starostą Powiatu Płockiego, zorganizowały II Powiatowy Dzień Sołtysa. W spotkaniu wzięli udział sołtysi z terenu całego Powiatu Płockiego, w tym również przedstawiciele gminy Drobin.

 

Dodatkowe informacje