Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

W dniu 20 marca 2018 r. godz. 11.00 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
  2. Analiza podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Miasta i Gminy Drobin.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

/-/ Agnieszka Olęcka

 

Dodatkowe informacje