SUSZA - MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

SUSZA - MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje iż w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Na dzień dzisiejszy (15.06.2018) w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Drobin wskazano zagrożenie wystąpieniem suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych uprawianych na następujących kategoriach gleb:

Kategoria I- Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny - pl
                                                                                   piasek luźny pylasty - plp
                                                                                   piasek słabo gliniasty - ps
                                                                                   piasek słabo gliniasty pylasty – psp

Kategoria II - Lekka, grupa granulometryczna:        piasek gliniasty lekki - pgl
                                                                                   piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
                                                                                   piasek gliniasty mocny - pgm
                                                                                   piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp

 

Bieżące raporty publikowane są na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/

 

Producenci rolni, u których w gospodarstwach wystąpiły straty spowodowane suszą mogą złożyć w Urzędzie Gmin w Drobinie w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r.  wniosek o oszacowanie szkód.

Zgodnie § 14 ust. 1 lit a) Regulaminu działania komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych  oraz działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne :

„1. Komisja dokonuje:

  1. oszacowania szkód, w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż:
  2. do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów uprawy…”

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, pok. nr 15

zalacznik_nr_1_do_regulaminu_-_wniosek_o_oszacowanie_szkod.doc

Do wniosku należy załączyć:

1. Kopia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR
(dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący całe gospodarstwo rolne

Wniosek do pobrania bezpośrednio z niniejszej informacji, a także w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin  – pokój nr 6.

Osoba do kontaktu: Anna Grączeska, tel. 24 2601441 w. 106

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj

Dodatkowe informacje