Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2022

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2018-2022 - projekt

Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje o prowadzonych z mieszkańcami konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2018 - 2022

Pokaż Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2018 - 2022
Pokaż
Formularz konsultacyjny projektu
Pokaż Podobszar rewitalizacji Drobin
Pokaż Podobszar rewitalizacji Kozłowo
Pokaż
Podobszar rewitalizacji Nagórki Dobrskie
Pokaż Podobszar rewitalizacji Setropie
Pokaż
Podobszar rewitalizacji Łęg Probostwo

 

 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2018-2022 - projekt

Pokaż Uchwała Nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
ankieta_rewitalizacja-1.docx


informacja_z_konsultacji_spolecznych.docx 

 
 

Dodatkowe informacje