PCK Klub Honorowych Dawców Krwi „DAR KRWI” w Drobinie

„Oddaję dziś cząstkę siebie,
Czerwoną krew z mych żył
Wiem, znalazłeś się w potrzebie
Tak bardzo chcę byś żył…”


26 listopada 1981r. powstał w Drobinie przy Urzędzie Miasta i Gminy Klub HDK „DAR KRWI”.  Każdego roku w listopadzie obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa i wtedy wszyscy członkowie spotykają się z władzami samorządowymi gminy. Jest wtedy okazja do podsumowania roku, do wręczenia dyplomów uznania i  odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go, II-go i III-go stopnia, przyjacielskiej rozmowy przy kawie i ciastku oraz wysłuchaniu montażu słowno-muzycznego w wykonaniu zespołu FENIKS i członków koła PCK z ZS w Łęgu  Probostwie:

…”Wyśpiewać dziś  chcemy Wam życzenia
Z serc naszych płynie dzisiaj pieśń
Przyjmijcie ją tak, jak ziemia ciepły deszcz
Niech zakwitną bukiety Waszych Serc…”


W 2006r. Klub obchodził 25-lecie istnienia. Dziś Klub liczy 116 członków ( dane na k. 2007r.) ale w ciągu tych lat wielu zmieniło miejsce zamieszkania, przestało oddawać krew ze względu na stan zdrowia bądź odeszło od nas na zawsze. Niemniej każdego roku przychodzą do Klubu nowi, młodzi członkowie i coraz częściej Panie.
 Od kilku lat Zarząd Klubu stara się organizować pobieranie krwi na miejscu w Drobinie. Ambulans, który 3 -4 razy w roku odwiedza Drobin zmobilizował wielu młodych ludzi do oddania krwi i wstąpienia w szeregi Klubu HDK.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.
 Należy tylko okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.

Jednorazowo można oddać 450ml krwi. Mężczyźnie mogą oddawać krew nie częściej niż co 8 tygodni, kobiety nie częściej niż co 12 tygodni. Rocznie mężczyzna może więc oddać krew 6 razy a kobieta 4. Każdego roku nasi krwiodawcy oddają 60 – 100 l krwi!!! Za co wielu  naszych krwiodawców zostało odznaczonych Brązowym, Srebrnym bądź Złotym Krzyżem Zasługi.


8 września 2007r. Pan Janusz Górecki założyciel i sekretarz Klubu HDK w Drobinie otrzymał - podpisane  przez Przewodniczącego Kapituły - Lecha Kaczyńskiego i nadane przez PCK Zarząd Główny -  KRYSZTAŁOWE SERCE - za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Kryształowe Serce
   Honorowemu dawcy krwi
-  poświęcam

W arteriach Twego życia
dar krwi dla ludzi płynie,
oddajesz ją drugiemu
w nagłej potrzeby godzinie.

Szlachetne Twoje serce
dzielić się z ludźmi umie
tym darem najcenniejszym,
bo ludzki ból rozumie.

Dwa serca za to nosisz
to własne – tylko Twoje
i to co masz w nagrodę
srebrzysto – kryształowe.

Za dobroć serca Twego
co życia darem bije –
na wstędze kryształowe
włożyli Ci na szyję.

Przy Twojej szlachetności
Nasza nijakość ginie
I nikt z nas nie jest pewny
Czy w nim Twa krew nie płynie.

   Żyj długo i dziel się z ludźmi
   Wielkimi zaletami Twego charakteru
   Rena Szenborn
   Rzeszów

….”Drodzy Krwiodawcy, jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu Honorowych Dawców Krwi. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi – szansa i bezcenny dar życia. Dziękujemy!...”


Więcej: www.pck.org.pl

 

Dodatkowe informacje