Prowadzą działalność mającą na celu zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom. Biorą udział w akcjach ratowniczych, w tym również w ramach krajowego systemu ratownictwa. Strażacy wykonują różne prace na rzecz środowiska, są współorganizatorami imprez i uroczystości gminnych.
 
Zawody sportowo-pożarnicze 2016
zobacz:


Jednostka OSP w Drobinie - 1904r.              
https://pl-pl.facebook.com/osp.drobin.7/
Remiza
Plac św. Floriana
09-210 Drobin
Prezes: Ryszard Łuniewski
tel. 606 212 395

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie
Szef:  Jan Zielech
https://pl-pl.facebook.com/Orkiestra-OSP-w-Drobinie-220113701499302/?fref=nf

index.php/kultura/15-orkiestra-deta-osp-w-drobinie
Jednostka OSP w Łęgu Probostwie – 1923r.
Remiza
Łęg Probostwo, 09-210 Drobin                             
Prezes: Leszek Jeżewski
https://pl-pl.facebook.com/OSP-%C5%81%C4%99g-Probostwo-411273998938258/


Jednostka OSP w Rogotwórsku – 1968r.
Remiza
Rogotwórsk, 09-210 Drobin
Prezes: Mariusz Kowalski

Jednostka OSP we Wrogocinie – 1962r.
Remiza
Wrogocin, 09-210 Drobin
Prezes: Wojciech Wierzbicki

Jednostka OSP w Setropiu – 1982r.
Remiza
Setropie, 09-210 Drobin
Prezes: Tadeusz Drążkiewicz

Jednostka OSP w Chudzynie – 1957r.
Remiza
Chudzyn, 09-210 Drobin
Prezes: Mirosław Jankowski

 

Jednostka OSP w Nagórkach Dobrskich
Remiza
Nagórki Dobrskie, 09-210 Drobin
Prezes: Jerzy Miszewski

 

Jednostka OSP w Kozłowie
Remiza
Kozłowo, 09-210 Drobin
Prezes: Mieczysław Kozłowski

 

Jednostka OSP w Maliszewku
Remiza
Maliszewko, 09-210 Drobin
Prezes: Piotr Skrocki

 

Jednostka OSP w Dobrosielicach I
Remiza
Dobrosielice I, 09-210 Drobin
Prezes: Zenon Olkuski
 

Dodatkowe informacje