Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia


Powstało w 1995 roku z inicjatywy osób związanych z Ośrodkiem Trzeźwości Diecezji Płockiej. Erygował je Biskup Płocki Zygmunt Kamiński 24 maja 1995r. Nazwa „FILADELFIA" pochodzi z języka greckiego, Adelfos znaczy brat, filia oznacza miłość. Stowarzyszenie jest wspólnotą ludzi, którzy realizują miłość braterską wobec siebie i obdarzają tą miłością osoby uzależnione i ich rodziny. Jest publiczną osobą prawną i w swojej działalności kieruje się przepisami prawa kanonicznego i cywilnego o stowarzyszeniach. Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Koła Parafialne Stowarzyszenia „Filadelfia” działają w Drobinie, w Przasnyszu i w Płocku – w parafii św. Aleksego.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez, m.in.: organizowanie spotkań edukacyjno-formacyjnych, prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej, prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, organizowanie obozów i kolonii letnich dla dzieci oraz wczasów dla rodzin, współdziałanie z placówkami leczenia odwykowego i środowiskami wzajemnej pomocy, podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących szerzeniu trzeźwości, prowadzenie ścisłej współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości.

W Drobinie mieści się siedziba Zarządu Głównego. Dzięki życzliwości Ks. Proboszcza Stowarzyszenie dysponuje budynkiem starej plebani, w którym jest punkt rozdziału odzieży oraz świetlica środowiskowa PROMYK dla dzieci.
 

  • Stowarzyszenie co roku organizuje kolonie dla ok. 30 dzieci.

 

  • Zapewnia pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych oraz wspiera materialnie rodziny potrzebujące pomocy.

 

  • W okresie Bożego Narodzenia organizuje spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem paczek dla dzieci

 

  • Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w miesięcznych modlitwach w intencji trzeźwości narodu każdego 22 dnia miesiąca.

 

  • W dniach 7 –11 lipca biorą udział, w pieszej pielgrzymce idącej w intencji Trzeźwości Narodu do Niepokalanowa. 7 lipca każdego roku mieszkańcy Drobina goszczą pielgrzymów u siebie a Filadelfia organizuje w tym dniu wieczorem koncert i mityng otwarty.


Trasa:

Tęczowa I z Bieżunia

Tęczowa II z Płocka par św. Aleksego 

 1. Siemiątkowo

 1. Ciachcin

 2. Koziebrody

 2. Bielsk

do Drobina


i 8 lipca dalej razem przez Młodochowo – Gralewo – Górę - Bulkowo – Kobylniki – Wyszogród - Górki Kampinoskie - Kampinos do Niepokalanowa.
O historii pielgrzymowania ks. Zbigniew Kaniecki Dyrektor Ośrodka Trzeźwości Diecezji Płockiej pisał w 66 numerze naszego Biuletynu KONTAKT.

Są organizatorami Sympozjów Apostolstwa Trzeźwości:

  • 22 kwietnia 2006r. w Drobinie – VII Sympozjum Apostolstwa Trzeźwości pod hasłem: „Przez abstynencję dzieci i młodzieży do trzeźwości dorosłych”.

 

  • 14 kwietnia 2007r. w Przasnyszu - VIII Sympozjum Apostolstwa Trzeźwości pod hasłem: „Trzeźwość – Droga ku Wolności, Miłości i Odpowiedzialności”.

 

  • Członkowie Stowarzyszenia współpracują w ramach Ogólnopolskiego Forum Organizacji Apostolstwa Trzeźwości, które odbywa się w Zakroczymiu,

 

  • Uczestniczą w Sesjach Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. 

Świetlica środowiskowa "Promyk" w Drobinie


Motorem wszelkich działań w świetlicy jest Pani Wanda Śniegocka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Filadelfia” i założyciel świetlicy środowiskowej PROMYK w Drobinie.

Głównym celem Stowarzyszenia, jest pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz świadczenie życiem na co dzień o trzeźwości. To dzięki Pani Prezes, Pani Małgorzacie Plebaniak i grupie osób - rozumiejących trudną sytuację dzieci - działa świetlica tak bardzo potrzebna w środowisku. Ok. 30 dzieci systematycznie z niej korzysta. Wśród wolontariuszy jest Pani Iwona Turkowska, Pani Janina Kołodziejczyk, Pani Elżbieta Kędzierska, Pani Barbara Sowińska, Pani Małgorzata Plebaniak, Pani Justyna Lewińska i Justyna Lubiejewska. Dwa razy w tygodniu z dziećmi pracuje psycholog. W odrabianiu lekcji, dzieciom przychodzącym do świetlicy, pomagają uczniowie szkół średnich - również wolontariusze.
Świetlica jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 19.30. W czasie ferii zimowych jest czynna codziennie, a w czasie wakacji tylko w wyznaczone wcześniej dni.

W czasie wolnym dzieci mogą grać w tenisa stołowego, korzystać z komputera i słuchać muzyki bądź oglądać telewizję. Dzięki życzliwości i wsparciu ze strony ludzi o otwartych sercach dzieci mogą wypić gorącą herbatę i zjeść bułkę, bądź kanapkę. Okazjonalnie organizowane są dyskoteki i wieczornice okolicznościowe, a jeżeli są na to środki dzieci mogą liczyć na słodki poczęstunek.
Jesienią wspólnie z Radą Rodziców w świetlicy organizowane jest Święto Pieczonego Ziemniaka, a w listopadzie Wieczór Andrzejkowy.

W grudniu dzieci przygotowują piękny program o tematyce Bożonarodzeniowej z kolędami, na który zapraszają władze samorządowe, przyjaciół świetlicy i duszpasterzy, aby wspólnie podzielić się opłatkiem i spotkać z długo oczekiwanym Mikołajem.

 

Dodatkowe informacje