Pełna nazwa organizacji:

Stowarzyszenie „ NASZ DROBIN” w Drobinie

KRS 0000366937

NIP 7743182752

REGON 142718925

Nr konta: BS MAZOWSZE o/ DROBIN  54 9042 1068 0427 1749 2000 0010

Adres, na który należy  wysyłać korespondencję:

ul. Rynek 1

09-210 DROBIN

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacje  dot. organizacji do zamieszczenia na stronie internetowej
 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego , poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, pomoc społeczna , a w szczególności: 

1.     wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz oświaty, edukacji i ochrony zdrowia 

2.     promocja kultury

3.     promocja ekologii i ochrony środowiska

4.     promocja zdrowego stylu życia

5.     Integrowanie lokalnej społeczności

6.     organizowanie czasu wolnego

7.     pomoc i opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi

8.     wzmacnianie więzi mieszkańców gminy z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji

9.     współpraca na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

10.   tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniem i instytucjami zainteresowanymi
 

ZARZĄD

PREZES – Barbara Jankowska

SEKRETARZ – Hanna Szymańska

SKARBNIK – Janina Dzięcioł

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Teresa Głowacka

Zastępca – Grażyna Szelągowska

Sekretarz – Ewa Kinalska

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drobińskiej zostało powołane z okazji obchodów 500-lecia nadania Drobinowi praw miejskich w 1987 roku. Inicjatorami powołania stowarzyszenia była grupa osób związana z władzą samorządową i organizacjami młodzieżowymi.
Najpierw – w 1987 roku – stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru prowadzonego wtedy przez Urząd Gminy Drobin.

Następnie – w 1989 roku – zostało zarejestrowane w Sadzie Wojewódzkim. Wydział I Cywilny, pod numerem: I Ns Rej St 11/89.
W końcu lat osiemdziesiątych TPZD było głównym organizatorem Dni Drobina, imprezy kulturalno – rozrywkowej adresowanej do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Drobin.
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stowarzyszenie istniało formalnie, ale jego działalność została ograniczona. Włączało się do organizacji Dni Drobina, patronując konkursowi Miss Drobina.

Na okoliczność nadania Drobinowi praw miejskich w 1994 roku jeden z jego członków napisał i wydał przy wsparciu Towarzystwa specjalną, okolicznościową broszurkę o historii miasta.
W roku 1998 stowarzyszenie odnowiło swoją działalność. Bezpośrednim bodźcem stała się możliwość pozyskania funduszy z jednej z polsko – amerykańskich fundacji wspierających inicjatywy lokalne poprzez przekazywanie środków instytucjom pozarządowym. W ten sposób TPZD stało się podmiotem bezpośredniej dotacji, za którą zakupiono funkcjonujący do dziś fotel stomatologiczny dla ówczesnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia.

W roku 2001 TPZD podejmowało międzynarodową (z Francji i z Węgier) delegację osób zajmujących się badaniem ewolucji tzw. elit lokalnych w kolejnych latach po 1989 roku. Badana te były (i są) prowadzone pod kierunkiem Pani Profesor Marii Halamskiej z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Obecnie stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w organizacji Dni Drobina. Włączyło się także do organizacji pierwszych Regionalnych Targów Czytelnictwa.

Działalnością Towarzystwa kieruje zarząd w składzie:

 • Wademar Grodkiewicz – prezes,
 • Zofia Mroczek – wiceprezes,
 • vacat – sekretarz,
 • Elżbieta Anna Grączeska – skarbnik,
 • Wiesława Kanigowska – członek zarządu.
Prowadzą działalność mającą na celu zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom. Biorą udział w akcjach ratowniczych, w tym również w ramach krajowego systemu ratownictwa. Strażacy wykonują różne prace na rzecz środowiska, są współorganizatorami imprez i uroczystości gminnych.
 
Zawody sportowo-pożarnicze 2016
zobacz:


Jednostka OSP w Drobinie - 1904r.              
https://pl-pl.facebook.com/osp.drobin.7/
Remiza
Plac św. Floriana
09-210 Drobin
Prezes: Ryszard Łuniewski
tel. 606 212 395

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie
Szef:  Jan Zielech
https://pl-pl.facebook.com/Orkiestra-OSP-w-Drobinie-220113701499302/?fref=nf

index.php/kultura/15-orkiestra-deta-osp-w-drobinie
Jednostka OSP w Łęgu Probostwie – 1923r.
Remiza
Łęg Probostwo, 09-210 Drobin                             
Prezes: Leszek Jeżewski
https://pl-pl.facebook.com/OSP-%C5%81%C4%99g-Probostwo-411273998938258/


Jednostka OSP w Rogotwórsku – 1968r.
Remiza
Rogotwórsk, 09-210 Drobin
Prezes: Mariusz Kowalski

Jednostka OSP we Wrogocinie – 1962r.
Remiza
Wrogocin, 09-210 Drobin
Prezes: Wojciech Wierzbicki

Jednostka OSP w Setropiu – 1982r.
Remiza
Setropie, 09-210 Drobin
Prezes: Tadeusz Drążkiewicz

Jednostka OSP w Chudzynie – 1957r.
Remiza
Chudzyn, 09-210 Drobin
Prezes: Mirosław Jankowski

 

Jednostka OSP w Nagórkach Dobrskich
Remiza
Nagórki Dobrskie, 09-210 Drobin
Prezes: Jerzy Miszewski

 

Jednostka OSP w Kozłowie
Remiza
Kozłowo, 09-210 Drobin
Prezes: Mieczysław Kozłowski

 

Jednostka OSP w Maliszewku
Remiza
Maliszewko, 09-210 Drobin
Prezes: Piotr Skrocki

 

Jednostka OSP w Dobrosielicach I
Remiza
Dobrosielice I, 09-210 Drobin
Prezes: Zenon Olkuski
 

PCK Klub Honorowych Dawców Krwi „DAR KRWI” w Drobinie

„Oddaję dziś cząstkę siebie,
Czerwoną krew z mych żył
Wiem, znalazłeś się w potrzebie
Tak bardzo chcę byś żył…”


26 listopada 1981r. powstał w Drobinie przy Urzędzie Miasta i Gminy Klub HDK „DAR KRWI”.  Każdego roku w listopadzie obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa i wtedy wszyscy członkowie spotykają się z władzami samorządowymi gminy. Jest wtedy okazja do podsumowania roku, do wręczenia dyplomów uznania i  odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go, II-go i III-go stopnia, przyjacielskiej rozmowy przy kawie i ciastku oraz wysłuchaniu montażu słowno-muzycznego w wykonaniu zespołu FENIKS i członków koła PCK z ZS w Łęgu  Probostwie:

…”Wyśpiewać dziś  chcemy Wam życzenia
Z serc naszych płynie dzisiaj pieśń
Przyjmijcie ją tak, jak ziemia ciepły deszcz
Niech zakwitną bukiety Waszych Serc…”


W 2006r. Klub obchodził 25-lecie istnienia. Dziś Klub liczy 116 członków ( dane na k. 2007r.) ale w ciągu tych lat wielu zmieniło miejsce zamieszkania, przestało oddawać krew ze względu na stan zdrowia bądź odeszło od nas na zawsze. Niemniej każdego roku przychodzą do Klubu nowi, młodzi członkowie i coraz częściej Panie.
 Od kilku lat Zarząd Klubu stara się organizować pobieranie krwi na miejscu w Drobinie. Ambulans, który 3 -4 razy w roku odwiedza Drobin zmobilizował wielu młodych ludzi do oddania krwi i wstąpienia w szeregi Klubu HDK.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.
 Należy tylko okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.

Jednorazowo można oddać 450ml krwi. Mężczyźnie mogą oddawać krew nie częściej niż co 8 tygodni, kobiety nie częściej niż co 12 tygodni. Rocznie mężczyzna może więc oddać krew 6 razy a kobieta 4. Każdego roku nasi krwiodawcy oddają 60 – 100 l krwi!!! Za co wielu  naszych krwiodawców zostało odznaczonych Brązowym, Srebrnym bądź Złotym Krzyżem Zasługi.


8 września 2007r. Pan Janusz Górecki założyciel i sekretarz Klubu HDK w Drobinie otrzymał - podpisane  przez Przewodniczącego Kapituły - Lecha Kaczyńskiego i nadane przez PCK Zarząd Główny -  KRYSZTAŁOWE SERCE - za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Kryształowe Serce
   Honorowemu dawcy krwi
-  poświęcam

W arteriach Twego życia
dar krwi dla ludzi płynie,
oddajesz ją drugiemu
w nagłej potrzeby godzinie.

Szlachetne Twoje serce
dzielić się z ludźmi umie
tym darem najcenniejszym,
bo ludzki ból rozumie.

Dwa serca za to nosisz
to własne – tylko Twoje
i to co masz w nagrodę
srebrzysto – kryształowe.

Za dobroć serca Twego
co życia darem bije –
na wstędze kryształowe
włożyli Ci na szyję.

Przy Twojej szlachetności
Nasza nijakość ginie
I nikt z nas nie jest pewny
Czy w nim Twa krew nie płynie.

   Żyj długo i dziel się z ludźmi
   Wielkimi zaletami Twego charakteru
   Rena Szenborn
   Rzeszów

….”Drodzy Krwiodawcy, jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu Honorowych Dawców Krwi. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi – szansa i bezcenny dar życia. Dziękujemy!...”


Więcej: www.pck.org.pl

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia


Powstało w 1995 roku z inicjatywy osób związanych z Ośrodkiem Trzeźwości Diecezji Płockiej. Erygował je Biskup Płocki Zygmunt Kamiński 24 maja 1995r. Nazwa „FILADELFIA" pochodzi z języka greckiego, Adelfos znaczy brat, filia oznacza miłość. Stowarzyszenie jest wspólnotą ludzi, którzy realizują miłość braterską wobec siebie i obdarzają tą miłością osoby uzależnione i ich rodziny. Jest publiczną osobą prawną i w swojej działalności kieruje się przepisami prawa kanonicznego i cywilnego o stowarzyszeniach. Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Koła Parafialne Stowarzyszenia „Filadelfia” działają w Drobinie, w Przasnyszu i w Płocku – w parafii św. Aleksego.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez, m.in.: organizowanie spotkań edukacyjno-formacyjnych, prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej, prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, organizowanie obozów i kolonii letnich dla dzieci oraz wczasów dla rodzin, współdziałanie z placówkami leczenia odwykowego i środowiskami wzajemnej pomocy, podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących szerzeniu trzeźwości, prowadzenie ścisłej współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Trzeźwości.

W Drobinie mieści się siedziba Zarządu Głównego. Dzięki życzliwości Ks. Proboszcza Stowarzyszenie dysponuje budynkiem starej plebani, w którym jest punkt rozdziału odzieży oraz świetlica środowiskowa PROMYK dla dzieci.
 

 • Stowarzyszenie co roku organizuje kolonie dla ok. 30 dzieci.

 

 • Zapewnia pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych oraz wspiera materialnie rodziny potrzebujące pomocy.

 

 • W okresie Bożego Narodzenia organizuje spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem paczek dla dzieci

 

 • Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w miesięcznych modlitwach w intencji trzeźwości narodu każdego 22 dnia miesiąca.

 

 • W dniach 7 –11 lipca biorą udział, w pieszej pielgrzymce idącej w intencji Trzeźwości Narodu do Niepokalanowa. 7 lipca każdego roku mieszkańcy Drobina goszczą pielgrzymów u siebie a Filadelfia organizuje w tym dniu wieczorem koncert i mityng otwarty.


Trasa:

Tęczowa I z Bieżunia

Tęczowa II z Płocka par św. Aleksego 

 1. Siemiątkowo

 1. Ciachcin

 2. Koziebrody

 2. Bielsk

do Drobina


i 8 lipca dalej razem przez Młodochowo – Gralewo – Górę - Bulkowo – Kobylniki – Wyszogród - Górki Kampinoskie - Kampinos do Niepokalanowa.
O historii pielgrzymowania ks. Zbigniew Kaniecki Dyrektor Ośrodka Trzeźwości Diecezji Płockiej pisał w 66 numerze naszego Biuletynu KONTAKT.

Są organizatorami Sympozjów Apostolstwa Trzeźwości:

 • 22 kwietnia 2006r. w Drobinie – VII Sympozjum Apostolstwa Trzeźwości pod hasłem: „Przez abstynencję dzieci i młodzieży do trzeźwości dorosłych”.

 

 • 14 kwietnia 2007r. w Przasnyszu - VIII Sympozjum Apostolstwa Trzeźwości pod hasłem: „Trzeźwość – Droga ku Wolności, Miłości i Odpowiedzialności”.

 

 • Członkowie Stowarzyszenia współpracują w ramach Ogólnopolskiego Forum Organizacji Apostolstwa Trzeźwości, które odbywa się w Zakroczymiu,

 

 • Uczestniczą w Sesjach Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. 

Świetlica środowiskowa "Promyk" w Drobinie


Motorem wszelkich działań w świetlicy jest Pani Wanda Śniegocka - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Filadelfia” i założyciel świetlicy środowiskowej PROMYK w Drobinie.

Głównym celem Stowarzyszenia, jest pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz świadczenie życiem na co dzień o trzeźwości. To dzięki Pani Prezes, Pani Małgorzacie Plebaniak i grupie osób - rozumiejących trudną sytuację dzieci - działa świetlica tak bardzo potrzebna w środowisku. Ok. 30 dzieci systematycznie z niej korzysta. Wśród wolontariuszy jest Pani Iwona Turkowska, Pani Janina Kołodziejczyk, Pani Elżbieta Kędzierska, Pani Barbara Sowińska, Pani Małgorzata Plebaniak, Pani Justyna Lewińska i Justyna Lubiejewska. Dwa razy w tygodniu z dziećmi pracuje psycholog. W odrabianiu lekcji, dzieciom przychodzącym do świetlicy, pomagają uczniowie szkół średnich - również wolontariusze.
Świetlica jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 19.30. W czasie ferii zimowych jest czynna codziennie, a w czasie wakacji tylko w wyznaczone wcześniej dni.

W czasie wolnym dzieci mogą grać w tenisa stołowego, korzystać z komputera i słuchać muzyki bądź oglądać telewizję. Dzięki życzliwości i wsparciu ze strony ludzi o otwartych sercach dzieci mogą wypić gorącą herbatę i zjeść bułkę, bądź kanapkę. Okazjonalnie organizowane są dyskoteki i wieczornice okolicznościowe, a jeżeli są na to środki dzieci mogą liczyć na słodki poczęstunek.
Jesienią wspólnie z Radą Rodziców w świetlicy organizowane jest Święto Pieczonego Ziemniaka, a w listopadzie Wieczór Andrzejkowy.

W grudniu dzieci przygotowują piękny program o tematyce Bożonarodzeniowej z kolędami, na który zapraszają władze samorządowe, przyjaciół świetlicy i duszpasterzy, aby wspólnie podzielić się opłatkiem i spotkać z długo oczekiwanym Mikołajem.

 

Więcej artykułów…

 1. Wykaz organizacji

Dodatkowe informacje