KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.05

Nazwa usługi

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury (RZOK)

 

Teresa Kuźniewska – Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 113,, 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
  • 24/ 2601441 wew. 113
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

           Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

           Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Oświadczenie składa przedsiębiorca  prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim

Ewentualne opłaty

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego  - każdego roku -  do dnia 31 stycznia:

1.       1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży  przekroczyła 37.500,- zł,

2.       1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500,- zł,

3.       2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77. 000,- zł.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych  rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 wnoszą opłatę w wysokości:

·         525,- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

·         525,- zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)

·         2100,- zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Drobin w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach  w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

 

·         W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. Nr 70 poz. 473 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

           Nie przysługuje

Uwagi

  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający cofa  w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4
  • Zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w 

Wysokości określonej w art.111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7

 

Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
              poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

       czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

 

 lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” O/Drobin

 Nr 85904210680420035820000050

Dodatkowe informacje