Archwium Materiały na Posiedzenie Komisji i Sesji Rady Miejskiej

Materiały na XIX Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 24.03.2016

STATUT_SOŁECTWA_Setropie.doc

Budzet_WPF_Sołectwa.zip

Druki_podatkowe.zip

Statuty_sołectw.zip

oczyszczalnia-regulamin-dofinansowania-budowy-przydomowych-oczyszczalni.docx

Program_opieki_nad_zwierzętami_2016.docx

Uchwała_w_sprawie_wspólnej_obsługi_finansowej.docx

uchwała_w_sprawie_zmiany_diet_dla_Radnych.doc

uchwała_-_Karsy.docx

uchwala_diety_dla_Soltysów.docx

Materiały na posiedzenie Komisji 17-03-2016

Statut_Solectwa.zip

Druki_podatkowe.7z

oczyszczalnia-regulamin-dofinansowania-budowy-przydomowych-oczyszczalni.docx

Program_opieki_nad_zwierzetami_2016.docx

Statuty_sołectw_-_zaczniki.7z

Uchwała_Budżetowa.7z

Uchwała_odroczenia_umorzenia.doc

Uchwała_w_sprawie_obniżenia_diet_dla_radnych.docx

Uchwała_w_sprawie_statutu_sołectw.docx

Uchwała_w_sprawie_wspólnej_obsługi_finansowej.docx

uchwała_-_.docx

WPF.7z

 

 

Materiały na XVII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 25.02.2016

Uchwały budzetowe.7z

Uchwała_w_sprawie_zmiany_Uchwały_.docx

sprawozdanie_z_wysokoci_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli.pdf

Uchwała_w_sprawie_Drobiskiej_Rady_Seniorw_-_pz.doc

Uchwała_w_sprawie_prac_społcznie_użytecznych.docx

Uchwała_w_sprawie_skargi_na_Sotysa.docx

Uchwała_zakres_i_forma_informacji.doc

zmiana_uchwały_-_nadania_imienia_szkole_w_Rogotwórsku.docx

 

Materiały na komisje 18_02_2016

Uchwała_w_sprawie_Drobiskiej_Rady_Seniorow_-_pz.doc

Uchwała_w_sprawie_prac_społecznie_użytecznych.docx

Uchwała_w_sprawie_skargi_na_Sotysa.docx

Uchwała_zakres_i_forma_informacji.doc

wpf.pdf

zmiana_uchwały_-_nadania_imienia_szkole_w_Rogotwórsku.docx

zmiana_uchwały_budżetowej.pdf

sprawozdanie_z_wysokości_średnich_wynagrodzeń_nauczycieli.pdf

 

Materiały na komisje.

Drobińska_Rada_Seniorów_-_po_zmianach.doc

 

Materiały na XVII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 22.01.2016

Uchwała.doc

PGN_Drobin.pdf

 

 

Materiały na XVI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 31.12.2015

Projekty_uchwał.7z

uzupełnienie_komisji_oświaty.docx

uzupełnienie_komisji_wsi.docx

 

Materiały na Komisje 23.12.2015

Projekty_uchwał.7z

Materiały na Komisje 17.12.2015

drobiska_rada_seniorw.doc

nadanie_imienia_szkole.docx

program_profilaktyki_i_roz.doc

 

 

Materiały na XV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie 26.11.2015

uchwała - opłata targowa.docx

uchwała - podatek od nieruchomości.doc

uchwała - podatek od środków transportu.doc

uchwała - prog. współpracy z org. pozarządowymi.docx

uchwała dopłaty do wody.doc

uchwała woda.doc

uchwała w sprawie regulaminu Targowiska.docx

uchwała w sprawie zmiany udzielenia dotacji dla Powiatu Płockiego.doc

uchwała ścieki.doc

Posiedzenie komisji 24.11.2015

uchwała_-_opata_targowa.docx

uchwała_-_podatek_od_nieruchomości.doc

uchwała_-_podatek_od_środków transportu.doc

 

 

 Załącznik dla komisji Rozwoju, która odbędzie się w dniu 03 listopada 2015 r.

Wniosek taryfowy

Materiały na XIV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2014-2018

Prezentacja_na_Komisje_Oświatową.pptx

1.Uchwała w sprawie WPF.docx

1.uchwała zmieniająca.doc

2.Załącznik Nr 1.pdf

3.Objaśnienia Zał. Nr 1.doc

3.Objaśnienia zał. Nr 1_.doc

4.Załącznik Nr 2.pdf

5.Objaśnienia Zał. Nr 2.doc

5.Objaśnienia zał. Nr 2_.doc

5.Załącznik Nr 3.xls

6.Załącznik Nr 4 - dotacje podmiotowe.xls

7.Załącznik nr 5 - dotacje celowe.xls

8.załącznik nr 6 - fundusz sołecki.xls

9.Objaśnienia Zał. Nr 6.doc

10. Załącznik Nr 7 inwestycje.xls

Dzierżawa działka nr 31.docx

uchwała - opłata targowa.docx

uchwała - podatek leśny.doc

uchwała - podatek od nieruchomości.doc

uchwała - podatek od środków transportu.doc

uchwała - podatek rolny.doc

Uchwała intencyjna_KUCHARY_.doc

uchwała w sprawie drobińskiej rada seniorów.doc

uchwała w sprawie regulaminu głosowania.docx

uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Starostwa.doc

uchwała w sprawie wyboru ławników.docx

uchwała w sprawie wydzierżawienia działki 458.docx

Uchwała_umowa_partnerska_.doc

Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

 

Materiały na posiedzenia komisji 28-10-28

1_Uchwała_w_sprawie_WPF.docx

1_uchwała_zmieniajca.doc

2_Załącznik_Nr_1.pdf

3_Objaśnienia_za__Nr_1.doc

4_Załącznik_Nr_2.pdf

5_Objaśnienia_za__Nr_2.doc

5_Załącznik_Nr_3.xls

6_Załącznik_Nr_4_-_dotacje_podmiotowe.xls

7_Załącznik_nr_5_-_dotacje_celowe.xls

8_załącznik_nr_6_-_fundusz_soecki.xls

9_Objaśnienia_Za__Nr_6.doc

10__Załcznik_Nr_7_inwestycje.xls

Dzierżawa_działka_nr_31.docx

uchwała_-_opata_targowa.docx

uchwała_-_podatek_leśny.doc

uchwała_-_podatek_od_nieruchomoci.doc

uchwała_-_podatek_od_środków_transportu.doc

uchwała_-_podatek_rolny.doc

Uchwała_intencyjna_KUCHARY_.doc

3_Objaśnienia_Za__Nr_1_.doc

uchwała w sprawie wyboru ławników.docx

uchwała w sprawie regulaminu głosowania.docx

 

Materiały na posiedzenia komisji

uchwała_-_opłata_targowa.docx

uchwała_-_podatek_leśny.doc

uchwała_-_podatek_od_nieruchomości.doc

uchwała_-_podatek_od_środków_transportu.doc

uchwała_-_podatek_rolny.doc

Materiay na posiedzenie komisji 22-10-2015

1.uchwała zmieniająca.doc

2.Załącznik Nr 1.pdf

3.Objaśnienia zał. Nr 1.doc

4.Załącznik Nr 2.pdf

5.Objaśnienia zał. Nr 2.doc

5.Załącznik Nr 3.xls

6.Załącznik Nr 4 - dotacje podmiotowe.xls

7.Załącznik nr 5 - dotacje celowe.xls

8.załącznik nr 6 - fundusz sołecki.xls

9.Objaśnienia Zał. Nr 6.doc

10.Załącznik Nr 7 - inwestycje.xls

Dzierżawa działki nr 31.docx

uchwała z 29.10.15 w sprawie udzielenia dotacji dla Starostwa.doc

Uchwała_umowa_partnerska_.doc

wydzierżawienie działki nr 458.docx

 

 

 

 

Materiały na XIII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2014-2018

Statut_ZS_wersja_ostat.doc

Uchwała_RM_w_Drobinie.docx

Uzasadnienie_do_uchwały.docx

Załącznik_nr_1_Akt_Założycielski.docx

 

Materiały na XII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2014-2018

1.Uchwała w sprawie WPF B

1.Uchwała w sprawie WPF

1.uchwała zmieniająca

2.Wieloletnia Prognoza Finansowa B

2.Wieloletnia Prognoza Finansowa

2.Załącznik Nr 1

3.Objaśnienia Zał. Nr 1 B

3.Objaśnienia Zał. Nr 1

4.Wykaz przedsięwzięć do WPF B

4.Wykaz przedsięwzięć do WPF

4.Załącznik Nr 2

5.Objaśnienia Zał. Nr 2 B

5.Objaśnienia Zał. Nr 2

6.Załącznik Nr 3

7.Załącznik Nr 4

8.załącznik nr 5 - fundusz sołecki

9.Objaśnienia Zał. Nr 5

Załącznik Nr 6 - inwestycje

 

 

 

Uchwała_w_sprawie_zmiany_statutu_sołectw.docx

Uchwała_w_sprawie_LGD_Bielsk.docx

Uchwała_w_sprawie_kontroli_MGOPS.docx

UCHWAŁA_dok_sektorowe_.docx

uchwała_-_Figurka.docx

dane_1.zip

dane_2.zip

 

Materiay na wspólne posiedzenie komisji 27-08-2015

1_Uchwała_w_sprawie_WPF.docx

1_uchwała_zmieniajca.doc

2_Załącznik_Nr_1.pdf

3_Objaśnienia_Za__Nr_1.doc

3_Objaśnienia_Za__Nr_1_WPF.doc

4_Załącznik_Nr_2.pdf

5_Objaśnienia_Zał__Nr_2.doc

5_Objaśnienia_Zał__Nr_2_WPF.doc

6_Załącznik_Nr_3.xls

7_Załącznik_Nr_4.xls

8_załącznik_nr_5_-_fundusz_sołecki.xls

9_Objaśnienia_Zał__Nr_5.doc

10_załącznik_nr_6_-_inwestycje.xls

dane_1.zip

dane_2.zip

UCHWAŁA_dok_sektorowe_.docx

Uchwała_pożyczka_wfosgiw.doc

Uchwała_w_sprawie_LGD_Bielsk.docx

Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf

Wykaz_przedsięwzięć_do_WPF.pdf

 

 

Materiay na wspólne posiedzenie komisji (9 lipca 2015 r.)

1.uchwała zmieniająca

2. Załącznik Nr 1

3.Objaśnienia zał. Nr 1

4.Załącznik Nr 2

5.Załącznik Nr 3 - dotacje podmiotowe

6.załącznik nr 4 - fundusz sołecki

7.Objaśnienia Zał. Nr 4

8.Załącznik Nr 5

9.Załącznik Nr 6

projekt uchwała zatwierdzenie sprawozdań za 2014 rok

uchwaa w sprawie połączenia MOKSiR, GOK i Bibiloteka

uchwala w sprawie upowaznienia przewodniczacego + sp. p. Borna

uchwała w spr. upow. przew. spr. Sztendur

Uchwała w sprawie opinii komendanta o zasięgnięciu informacji o kandydacie na ławnika

 

MATERIAŁY NA X SESJE RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 25.06.2015

SesjaX.7z

Materiały wystarczy rozpakować programem do np. winrar, 7zip. Programy można pobrać pod linkiem
7zip - wersja 32bit, 7zip - wersja 64bit 

 

 

MATERIAŁY NA POSIEDZENIE KOMISJI 18-06-2015

Sprzedaz_nieruchomości_Cieszewo_Uchwała.docx

Sprzedaż_nieruchomoci_Drobin.docx

Uchwała_-_ocena_zasobów_pomocy_społecznej.docx

Uchwała_w_sprawie_absolutorium.docx

Uchwała_w_sprawie_zespołu_opiniujcego.docx

Paczka_K18062015.7z 

 

 

MATERIAŁY NA IX SESJE RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 28.05.2015

SesjaIX_28_05_2015.7z

Materiały wystarczy rozpakować programem do np. winrar, 7zip. Programy można pobrać pod linkiem
7zip - wersja 32bit, 7zip - wersja 64bit 

Protokół z VI sesji z 24 marca 2015 r.

Protokół z VII sesji z 23 kwietnia 2015 r.

Protokół z VIII sesji z 7 maja 2015 r.

Informacja o posiedzeniu komisji

Uchwała RG o przystąpieniu do LGD

Uchwała RG o wystąpieniu z LGD

Uchwała Senior-WIGOR

 

MATERIAŁY NA POSIEDZENIE KOMISJI PLANOWANIA 22-05-2015

1.uchwała zmieniająca.doc

2.Załącznik Nr 1.pdf

3.Objaśnienia zał. Nr 1.doc

4.Załącznik Nr 2.pdf

5.Objaśnienia zał. Nr 2.doc

6.Załącznik Nr 3.xls

7.Załącznik Nr 4.xls

425.docx

877.docx

działak 428.docx

sprawozdanie - org pozarządowe.pdf

sprawozdanie z profilaktyki.pdf

sprawozdanie z profilaktyki.pdf

Sprawozdanie z przemocy za 2014 r..docx

Sprawwozdanie z działalności OPS za 2014 r..docx

Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejski Ośrodek.docx

zmiana uchwały 183.docx

ocena 2015.htm

WPF

1.Uchwała w sprawie WPF.docx

2.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

3.Objaśnienia Zał. Nr 1.doc

4.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

5.Objaśnienia Zał. Nr 2.doc

MATERIAŁY Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Drobinie 21-05-2015

STATUT projekt-zmian 18.05.2015.doc

MATERIAŁY NA KOMISJE Rozwoju Miasta i Gminy Drobin i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Drobinie 21-05-2015

1.uchwała zmieniająca.doc

2.Załącznik Nr 1.pdf

3.Objaśnienia zał. Nr 1.doc

4.Załącznik Nr 2.pdf

5.Objaśnienia zał. Nr 2.doc

6.Załącznik Nr 3.xls

7.Załącznik Nr 4.xls

Uchwała nr .....dz.425.docx

Uchwała nr....   dz.877.docx

działaka 428.docx

zmiana uchwały 183.docx

WPF

1.Uchwała w sprawie WPF.docx

2.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

3.Objaśnienia Zał. Nr 1.doc

4.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

5.Objaśnienia Zał. Nr 2.doc

 

MATERIAŁY NA KOMISJE BEZPIECZEŃSTWA I OŚWIATY 21-05-2015

1.uchwała zmieniająca.doc

2.Załącznik Nr 1.pdf

3.Objaśnienia zał. Nr 1.doc

4.Załącznik Nr 2.pdf

5.Objaśnienia zał. Nr 2.doc

6.Załącznik Nr 3.xls

7.Załącznik Nr 4.xls

sprawozdanie - org pozarządowe.pdf

sprawozdanie z profilaktyki.pdf

Sprawozdanie z przemocy za 2014 r..docx

Sprawwozdanie z działalności OPS za 2014 r..docx

Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejski Ośrodek.docx

ocena 2015.htm

WPF

1.Uchwała w sprawie WPF.docx

2.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

3.Objaśnienia Zał. Nr 1.doc

4.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

5.Objaśnienia Zał. Nr 2.doc

 

 

MATERIAŁY NA VIII SESJE RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 07.05.2015

projekt_uchwały_działka_Rogotwórsk.docx

Technikum-_Uchwała.docx

ZSZ-uchwała.docx

 

MATERIAŁY NA KOMISJE 30-04-2015

Ankieta.pdf

MATERIAŁY NA KOMISJE 28-04-2015

projekt_uchwały_działka_Rogotwórsk.docx

 

MATERIAŁY NA VII SESJE RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 23.04.2015

Projekt uchwały _Porozumienie.docx

 

MATERIAŁY NA VI SESJE RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 24.03.2015

GEZ Drobin.pdf

Poz.3.projekt uchwały w spr. przyst. do oprac studium - ostateczna na komisje.doc

Poz.5.Projekt uchwał- Dzierżawa - Łęg Kościelny.docx

Poz.6.Projet Uchwały - zmiana uchwały ze sprzedazy na użytkow. wieczyste.docx

Poz.7.Projekt uchwały - Dzierżawa.docx

Poz.8 uchwała.docx

Poz.9.Projekt Uchwały - STATUT Miasta i GMiny.doc

Poz.10.Uchwała w sprawie planu potrzeb.docx

Poz.11.Projekt uchwały - uchwała mecze.docx

Poz.12.projekt uchwały jst.doc

Poz.13.sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.pdf

Program opieki nad zabytkami dla gminy Drobin -07.03.2015.doc

Projekt uchwały - zabytki.docx

protokół z IV sesji z 30 stycznia.doc

Protokół z V sesji z dnia 20 lutego 2015 r..doc

Załącznik do uchwały - deklaracja_czlonkowska - do spółdzielni socjalnej.doc

Załącznik do uchwały - Statut spoldzielni socjalnej Centrum Usług Środowiskowych - popr. 11.09.2012.doc

PROJEKTY

1_Uchwała_w_sprawie_WPF.docx

1_uchwała_zmieniająca.doc

2_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf

2_Załącznik_Nr_1.pdf

3_Objaśnienia_Za__Nr_1.doc

3_Objaśnienia_za__Nr_1_.doc

4_Wykaz_przed_do_WPF.pdf

4__Załącznik_Nr_2.pdf

5_Objaśnienia_Zał__Nr_2.doc

5_Objaśnienia_zał__Nr_2_.doc

6_Załącznik_Nr_3.xls

7_Załącznik_nr_4_-_dotacje_celowe.xls

8_Załącznik_Nr_5_-_zadania_inwest.xls

 

 

MATERIAŁY NA KOMISJE 12 i 17 marca 2015 roku

1_Uchwała_w_sprawie_WPF.docx

1_uchwała_zmieniająca.doc

2_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf

2_Zacznik_Nr_1.pdf

3_Objaśnienia_za__Nr_1.doc

3_Objaśnienia_zał__Nr_1.doc

4_Wykaz_przedsiwzi_do_WPF.pdf

4_Załcznik_Nr_2.pdf

5_Objaśnienia_zał__Nr_2.doc

6_Załcznik_Nr_3.xls

7_Załcznik_nr_4_-_dotacje_celowe.xls

8_Załcznik_Nr_5_-_zadania_inwest.xls

GEZ_Drobin.pdf

Program_opieki_nad_zabytkami_dla_gminy_Drobin.doc

Projekt_uchwały_w_spr__przyst__do_opracowania_studium.doc

Projekt_uchwła-_Dzierżawa.docx

Projekt_uchwały_-_Dzierżawa-.docx

Projekt_uchwały_-_odebrania_zada-_ZGRP-_Gospodarka_Odpadami-1.doc

Projekt_Uchwały_-_STATUT_Miasta_i_Gminy.doc

Projekt_uchwały_-_statut_sołectwa.docx

3_Objaśnienia_za__Nr_1.doc

5_Objaśnienia_Za__Nr_2_.doc

Projekt_uchwały_-_uchwała_mecze.docx

Projekt_uchwały_-_zabytki.docx

projekt_uchwały_jst.doc

Projet_Uchwały_-_zmiana_uchwały_ze_sprzedazy_na_użytków__wieczyste.docx

Sprawozdanie_ze_średnich_wynagrodze_nauczycieli.pdf

Uchwała_w_sprawie_planu_potrzeb.docx

Załącznik_do_uchwały_-_deklaracja_czlonkowska_-_do_spdzielni_socjalnej.doc

Załącznik_do_uchwały_-_Statut_spoldzielni_socjalnej_Centrum_Usug_rodowiskowych_-_popr__11_09_2012.doc

Wszystkie Materiały na Komisje w formie zip

 

 

MATERIAŁY NA POSIEDZENIE Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 23.02.2015

Uchwała_w sprawie wprowadzenia Regulaminu Meczów Piłki Nożnej drużyn III i IV ligi oraz lig niższych, niebędącego imprezą masową na sezon 2014/2015 i lata następne..pdf

 

MATERIAŁY NA V SESJE RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 20.02.2015

1_Uchwała_w_sprawie_WPF.docx

1_Uchwała_zmieniająca.doc

2_Załącznik_Nr_1.pdf

3_Objaśnienia_Zał__Nr_1.doc

4_Załącznik_Nr_2.pdf

5_załącznik_nr_3_-_dotacje_celowe.pdf

6_załącznik_nr_4_-_fundusz_sołecki.pdf

ankieta.pdf

ankieta_klasa_1_i_2_Drobin.ppt

ankieta_klasa_3_Drobin.ppt

ankieta_klasa_123_g.ppt

Uchwała_-_rekrutacja.docx

Projket_uchwały.docx

Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf

Załącznik_Nr_5_-_zadania_inwestycyjne.xls

 

MATERIAŁY NA POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ RADY MIEJESKIEJ W DROBINIE na dzień 12.02.2015

Informacja_o_posiedzeniu_komisji_statutowej.doc

STATUT_miasta_i_gminy.doc

Ustawa_o_samorzdzie_gminnym.doc

Matriały na posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na dzień 29 stycznia 2015r

Zaproszenie_na_komisje ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej.docx

Budynek A_Parter.docx

Budynek A_I_piętro.docx

Budynek A_II_piętro.docx

Budynek_B_parter.docx

Budynek_B_I_piętro.docx

Budynek_B_II_piętro.docx

Budynek C_PARTER.docx

Budynek C_I_PIĘTRO.docx

Budynek C_II_PIĘTRO.docx

Demografia.doc

Opis_do_szkiców.docx

Projekt_uchwały_w sprawie przekazania Radzie Powiatu Płockiego stanowiska Rady Miejskiej w Drobinie o potrzebie utworzenia w Drobinie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

Szkoła.jpg

Uchwała_w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych  innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.

 

Materiały do IV sesji Rady Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014-2018, która odbędzie się 30.01.2015 roku.

Autopoprawka_do_projektu_Uchwały_Budżetowej_i_WPF.pdf

WPF_na_2015_rok.pdf

Projekt_Uchwał_w_sprawie_rozpatrzenia_skargi.pdf

Uchwała_Budżetowa_na_2015_rok.pdf

Uchwała_w_sprawie_odwołania_Skarbnika_MiG.pdf

Uchwała_w_sprawie_powołania_Skarbnika.pdf

Uchwała_w_sprawie_planu_pracy_Komisji_Oświaty.pdf

Uchwała_w_sprawie_planu_pracy_Komisji_Planowania_i_Budżetu.pdf

Uchwała_w_sprawie_planu_pracy_Komisji_Rozwoju.pdf

Uchwała_w_sprawie_planu_pracy_Komisji_Wsi_i Rolnictwa.pdf

Uchwała_w_sprawie_przyjęcia_planu_pracy_Komisji_Rewizyjnej.pdf

Uchwała_w_sprawie_planu_pracy_Rady_Miejskiej.pdf

Załącznik do Uchwały w sprawie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publiczbnego na rok 2016.doc

Protokół z III sesji z dnia 30 grudnia 2014 r.doc

Dodatkowe informacje