RRG - PSY

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE

 PSA RASY AGRESYWNEJ

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

Marlena Brzezińska – Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 9 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka  Piłsudskiego 12
  • (024) 260-14-41 wew. 122
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
 

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

 

Ewentualne opłaty

·   Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej wynosi: 82 zł (osiemdziesiąt dwa złote) – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania

·   W sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 5 Kpa.).

·   Decyzja administracyjna

 

Podstawa prawna sprawy

·   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002

   z późn. zm./

·   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w

   sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne /Dz. U. Nr 77, poz. 687/

·   Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t. j.: Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

 

Uwagi

 

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

1. amerykański pit bull terrier;

2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3. buldog amerykański;

4. dog argentyński;

5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6. tosa inu;

7. rottweiler;

8. akbash dog;

9. anatolian karabash;

10. moskiewski stróżujący;

11. owczarek kaukaski.

 

·   Złożenie wniosku :

- osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy Drobin ( pok. Nr 115 na I piętrze),

lub

- listem na adres : 

  Urząd Miasta i Gminy Drobin ,

        ul. Piłsudskiego 12 , 09-210 Drobin

·   Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:

   poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

  czwartek 800 - 1400

  UWAGA ! Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

  Lub przelewem: Numer konta bankowego:

   Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin Nr 85904210680420035820000050

 

Sporządził: Marlena Brzezińska – Inspektor ds. ochrony środowiska

Zatwierdził: Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje