RZOK 07

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.07

Nazwa usługi

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Zdrowia Oświaty Kultury (RZOK)

Teresa Kuźniewska – Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 113, 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
 • 24/ 2601441 wew. 113
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

         Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

         Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

 

 Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie              Miasta i Gminy Drobin.

Ewentualne opłaty

Opłata skarbowa -  82,- zł

Termin i sposób załatwienia sprawy

       Decyzja administracyjna. Bez zbędnej zwłoki.  

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22 poz. 162 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie sposobów przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199 poz. 1947 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi. zmianami.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
   nr 225, poz. 1635).

 

Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Królewiecka 27, 09-402 Płock.

 

Uwagi

Opłaty skarbowej  można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

 

lub w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” O/Drobin

Nr 85904210680420035820000050

Dodatkowe informacje