Komisje Rady Miejskiej w Drobinie

KOMISJIA PLANOWANIA i BUDŻETU
Rady Miejskiej w Drobinie

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Fronczak  Marcin

Przewodniczący Komisji

2.

Bucior Agnieszka

Członek Komisji

3.

Jeziak Henryk

Członek Komisji

4.

Olęcka  Agnieszka

Członek Komisji

5.

Wawrowski Andrzej Krzysztof

Członek Komisji

 

KOMISJA  OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY,

 I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Olęcka   Agnieszka

Przewodnicząca Komisji

2.

Bucior Agnieszka

Członek Komisji

3.

Chrobocińska Renata

Członek Komisji

4.

Jankowska  Barbara

Członek Komisji

5.

Makomaski Ireneusz Grzegorz

Członek Komisji

 

KOMISJA  ROZWOJU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA

I GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Jeziak  Henryk

Przewodniczący Komisji

2.

Kłosiński Adam Zbigniew

Członek Komisji

3.

Mielczarek Krzysztof

Członek Komisji

4.

Wiśniewski Maciej

Członek Komisji

5.

Zajączkowski Ireneusz

Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Lewicki Mariusz Sławomir

Przewodniczący Komisji

2.

Kacprzak Marek

Członek Komisji

3.

Kłosiński Adam Zbigniew

Członek Komisji

4.

Krajewska Mirosława Teresa

Członek Komisji

5.

Zajączkowski Ireneusz

Członek Komisji

 

 

Dodatkowe informacje