Przepis na sukces

Uczestnikom projektu oferujemy:

a)    otrzymanie jednorazowej dotacji do 36 000 zł oraz podstawowego wsparcia pomostowego
w   wysokości 1 000 zł przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności,

b)   możliwość rozwoju osobistego,

c)   doradztwo zawodowe,

d)    porady psychologa,

e)   szkolenia z zakresu:

►      pozyskania nowego zawodu,

►      zakładania działalności gospodarczej,

►      sporządzania biznesplanów

►      oraz szczegółowych elementów prowadzenia firmy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wymagania:

-         miejsce zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego),

-         status osoby zwolnionej (okres pozostawania bez zatrudnienia nie może przekroczyć 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu), przewidzianej do zwolnienia (znajdowanie się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy), która utraciła prace z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne

lub

-         status osoby zagrożonej zwolnieniem (zatrudnionej u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, który  w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Ponadto osoby zainteresowane nie mogą:

-         prowadzić własnej działalności w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

-         korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do obowiązków Beneficjenta należą:

-         utrzymanie działalności przez 12 m-cy od zarejestrowania,

-         rozliczenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego,

-         uczestnictwo w szkoleniach.

Więcej informacji  na stronie www.przepisnasukces.fip.pl oraz pod nr telefonu 669-640-030. Formularze zgłoszeniowe i dokumenty wymagane dostępne są na stronie www.przepisnasukces.fip.pl

Euro-Most Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 138

02-952 Warszawa

 

Biuro Projektu:

ul. Krakowskie Przedmieście 79, II piętro

00-079 Warszawa

 

Dodatkowe informacje