RRG - WPIS/ZMIANA/ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE/WYKREŚLENIE

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

WPIS/ZMIANA/ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE/WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·         Pokój 9A (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12

·         (24) 2601441 wew. 108

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu

   Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

   Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·         Wypełniony formularz CEDG-1

·         Dowód osobisty (lub paszport) – do wglądu.

·         W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

Ewentualne opłaty

  • brak

Termin i sposób załatwienia sprawy

·         Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku– czas na wprowadzenie przez Urząd Miasta i Gminy wniosku do systemu CEIDG

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

·         Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy

·         Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Gospodarki).

Uwagi

·         Dodatkowe informacje, instrukcje i formularze oraz inne formy składania wniosków do CEIDG dostępne są pod adresem:www. ceidg.gov.pl

·         Uwaga:  Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązane są zgłosić ten fakt poprzez wypełnienie "Informacji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości" w Referacie Finansowym - pok. Nr 117.
Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, właścicieli nieruchomości, wykorzystujących część nieruchomości do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Dodatkowe informacje