RRG - Przydział lokalu mieszkalnego

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO KOMUNALNEGO
 LUB SOCJALNEGO

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Marta Rubinkowska – inspektor ds.komunalnych i mieszkaniowych

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·         Pokój 6 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12

·         (24) 2601441 wew. 106

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·         Wniosek wraz z  załącznikami  o przydział lokalu komunalnego lub socjalnego

Ewentualne opłaty

·          nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

 Przydział lokalu następuje  według  kolejnosci osób umieszczonych na liście

w  przypadku zwolnienia lokalu komunalnego dostosowanego do struktury rodziny

 wnioskodawcy

 

 

Podstawa prawna

·         Ustawa o ochronie praw lokaltorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz.266 ze zmianami)

·         Uchwała Nr 57/VIII/2011 Rady Miejskiej w drobinie z dnia 21 września 2011r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin

 

Tryb odwoławczy

      Odwołanie nie przysługuje

Uwagi

·         Wniosek  może zostać złożony osobiście w  sekretariacie urzędu lub przesłany listem poleconym,

·         W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

·    Wnioskodawca umieszczony na liście oczekujących na przydział lokalu do 31 październikakażdego roku zobowiązany jest dodostarczenia dokumentów o  dochodach  swojej rodziny z ostatnich 6 miesięcy

·         Wnioskodawca jest zobowiazany  do aktualizacji wniosku  w przypadku zmiany struktury rodziny lub adresu zamieszkania

 

 

Sporządził: Marta Rubinkowska- inspektor ds. komunlnych i mieszkaniowych

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje