Komunikat - odbiór odpadów remontowo-budowlanych

Dane identyfikacyjne współwłaścicieli nieruchomoci

Deklaracja ZGRP-D dotyczy_nieruchomości zamieszkałych niezamieszkałych mieszanych

Deklaracja ZGRP-DR 1 dotyczy nieruchomości rekreacyjnych

KOMUNIKAT
Uprzejmie przypominamy, że odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do Biura ZGRP chęci oddania odpadów poremontowych (ul. Zglenickiego 42, Budynek S, 09-411 Płock) w terminie od 14 do 7 dni przed terminem wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów na rok 2016.

Dyżury ZGRP 2018 


Wniosek dostępny jest na portalu odpadowym: www.odpady.zgrp.pl w zakładce ,,Druki do pobrania’’ oraz w siedzibie Biura ZGRP.

Pisemnie wypełniony wniosek można również przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady pochodzące z remontów i budów (powstałe w gospodarstwie domowym), prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót np.:
• drzwi
• rynny
• rury PCV
• styropian
• opakowania po farbach, klejach
• armatura łazienkowa
• tapety
• boazerie
• wata szklana
• płytki ceramiczne
    

Odpady budowlane i rozbiórkowe, nie zawierające gruzu można wystawiać we własnych workach lub pojemnikach, pod warunkiem, że gwarantują one bezpieczny załadunek i transport odpadów. Istnieje również możliwość zamówienia u firmy wywozowej usługi podstawienia i odbioru kontenera otwartego lub worka kontenerowego na odpady budowlane zawierające gruz w ramach odrębnej umowy cywilno-prawnej.
 
                                                                                                                                      UWAGA
W ramach mobilnej zbiórki nie będą odbierane m.in.: części samochodowe, opony rolnicze,  gruz czysty i zmieszany, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych.
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w wyznaczonym terminie zbiórki odpadów należy wystawić do drogi publicznej lub innej drogi przeznaczonej do użytku publicznego, najpóźniej do godz. 6:00 i ustawić je w miejscu widocznym do odbioru.
    

*Informujemy, że gruz zmieszany oraz segregowany do 0,5 Mg można bezpłatnie oddać do ,,SKUPO-PSZOK-u’’ zlokalizowanego przy ul. Strażackiej 6, 09-530 Gąbin (więcej informacji w zakładce ,,SKUPO-PSZOK”).

 

Dodatkowe informacje