BUDOWA INSTALACJI PROSUMENCKIECH

BUDOWA  INSTALACJI  PROSUMENCKIECH  W  MIEŚCIE  I  GMINIE  DROBIN

            Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zaprasza mieszkańców do składania deklaracji przystąpienia do Projektu budowy indywidualnych instalacji  wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej  i energii cieplnej.

Pobierz informację- informacja do mieszkańców

Deklaracja przyłączenia do działania– deklaracja

 

 

Dodatkowe informacje