ZGRP - Inforamcja

Informacja dla własciecieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nieruchomości niezamieszkałe.

W załączniku do pobrania pismo ZGRP

 

Dodatkowe informacje