NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Związek Gmin Regionu Płockiego będzie realizował zadania związane z nowym systemem gospodarowania odpadami na terenie gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.

Więcej informacji na http://www.odpady.zgrp.pl/

 

Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy."

                                                                        więcej na stronie http://odpady.zgrp.pl/zasady-segregacji

 

 

UWAGA!!!
Przypominany o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 2013r. Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6c ust. 2 Ustawy o Utrzymaniu Czystości i porządku w Gminie oraz zgodnie z Uchwałą nr 46/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r.).

Deklaracja ZGRP

Aktualne stawki opłat

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomośći zamieszkałych

Ulotka zamieszkali

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości wielorodzinnych

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych.pdf

Ulotka niezamieszkali

wniosek_na odpady remontowo budowlane

Informacja dla Instytucji

Instrukcja wypełniania
 
Więcej informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami można znaleźć na stronie www.odpady.zgrp.pl oraz pod numerem telefonu 024 366 03 00."

 

Dodatkowe informacje