Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie

09-210 Drobin
ul. Rynek
tel. i fax (024) 26 01 044
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.bibliotekadrobin.republika.pl

Kierownik - Wiesława Kanigowska
Bożena Kozłowska  -  młodszy bibliotekarz 

Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
Łęg Probostwo
09-210 Drobin
tel. (024) 26 01 044 
Jolanta Kłosińska  -  kierownik Filii


Godziny otwarcia:

w Drobinie
w Łęgu
Poniedziałek
900 - 1800
 900 - 1800
Wtorek
800 - 1700
830 - 1630
Środa
800 - 1700
900 - 1700
Czwartek
900 - 1800
830 - 1630
Piątek
800 - 1700
900 - 1700
Sobota (tylko pierwsza sobota miesiąca)
800 - 1200
 

Z relacji najstarszej czytelniczki  Pani Anny Bielickiej dowiedzieliśmy się, że  biblioteka działała już przed 1939r. a prowadziła ją wówczas Pani Krystyna Bułakowska.
W czasie wojny mieszkańcy Drobina i okolic wymieniali między sobą książki ze zbiorów własnych.
Biblioteka Publiczna w Drobinie rozpoczęła swoją działalność w 1948r., początkowo, jako Biblioteka Gromadzka, następnie Gminna Biblioteka Publiczna, a od 1 lipca1994r., po nadaniu Drobinowi praw miejskich, przyjęła nazwę Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie. Zakres działania biblioteki określa STATUT.

Pierwszym kierownikiem był Pan Kłobukowski a następnie

   Pani Lucyna Tomkalska 
 1958r. -  Pan Bazyli Rusak
 Od 01.03.1973r. -  Pani Danuta Kocięta
 Od 04.08.1978r. - nadal  Pani Wiesława Kanigowska

W początkowym okresie działania, obok biblioteki w Drobinie,  w wioskach powstawały Punkty biblioteczne. Taki Punkt działał w każdej większej wsi a mieścił się w szkole, klubie bądź w domu prywatnym i za wypożyczanie książek w Punkcie nikt nie pobierał wynagrodzenia. Na terenie naszej gminy było 12 takich Punktów. Wymiana książek odbywała się raz na kwartał. Ostatni taki Punkt zniknął z mapy gminy w 1991r.

Dziś mieszkańcy mogą korzystać ze zbiorów w Drobinie i w Łęgu Probostwie. Do dyspozycji mają 30729 książek. Przystępując do Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” biblioteka zakupiła - w 2007r. – 337 książek. 
Ze zbiorów biblioteki korzysta 942 czytelników, którzy do tego czasu wypożyczyli 26 355 książek (dane na koniec sierpnia 2007r.).

W Drobinie od 2005r. czytelnicy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, bo w ramach programu IKONKA biblioteka otrzymała trzy komputery.

W kwietniu 2007r. biblioteka w Drobinie udostępniła czytelnikom  dodatkowe,  wyremontowane pomieszczenia o pow. 40m2 do prowadzenia szerszej działalności kulturalno-oświatowej. W gablotach prezentowane są skarbonki również te przekazywane przez naszych mieszkańców. Z dodatkowych pomieszczeń mogą  korzystać członkowie stowarzyszeń i organizacji działających na naszym terenie w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki.

Biblioteka – obok wypożyczeń książek – organizuje:

  • Spotkania autorskie
  • Konkursy literackie i plastyczne
  • Spotkania z bajką dla najmłodszych
  • Kiermasze książek

W czerwcu 2007r. M-GBP w Drobinie była współorganizatorem „Regionalnych Targów Czytelnictwa”, które odbyły się w Drobinie, a których głównym organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej.

Na  Festynie Sztuki Lokalnej w Staroźrebach - 18 sierpnia br. - Drobin  zaprezentował hafty Pani Genowefy Milewskiej i Pani Anny Wujcik z Chudzyna oraz  obrazy  Pani Bożeny Marszałek.

W 2008r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie będzie obchodzić Jubileusz 60-lecia działalności.

Biblioteka w Łęgu Probostwie

„Głos Płocki” Nr 39 z dnia 16 maja 1914r. donosi, że gubernator płocki zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 1914r. nr 2944 pozwolił utworzyć w Łęgu bibliotekę – czytelnię Towarzystwa Naukowego Płockiego i zatwierdził, jako osobę odpowiedzialną wobec władz, Pana Teofila Chrabkowskiego.

Ze sprawozdania składanego na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Łęgu Probostwie -  18 lipca 1958r.  i  informacji  przekazanych nam przez M-G B P w Drobinie i Filię w Łęgu:

Publiczna Biblioteka Gromadzka w Łęgu Probostwie utworzona została w 1948r. i początkowo mieściła się w lokalu Prezydium GRN  zajmując 2 izby 5 x 6 m z kącikiem czytelniczym (obecnie mieści się tam NZOZ SAN-MED. s.c.).  Czynna była każdego dnia od 8.00 do 15.00. W pomieszczeniach było oświetlenie elektryczne i piec kaflowy a  na jej wyposażenie składały się: 2 szafy, 3 półki, 6 krzeseł, 2 ławy, 1 lada, 2 stoły. Księgozbiór liczył 2139 książek (na jednego czytelnika przypadało 13,45). Nowości kupował powiat jeżeli zapotrzebowanie złożyła wcześniej biblioteka. Nie było katalogu. Książki ustawiano alfabetycznie.

W 1958r. czytelnicy mieli do swojej dyspozycji 7 punktów bibliotecznych:

Brelki    1954 Zofia Przedpełska    72 książki   24 czytelników
Kozłowo  1950  Ob. Kuźniewska (przedszkolanka)  73 książki   21 czytelników
Gutowo  1953  Stanisław Brzeziński   50 książek   15 czytelników
Siemienie    Wanda Tomaszewska  50 książek   23 czytelników
Krajkowo  1952  Krystyna Kowalska   54 książki   27 czytelników
Psary  1951  Hanna Ossowska  50 książek  19 czytelników
Chudzynek  1955  Ob. Borowska (przedszkolanka)    


W 1985r. – było jeszcze 7 punktów a do końca 1991r. zostały zlikwidowane wszystkie punkty.

W 1957r. było:
176 -  czytelników w bibliotece w Łęgu  i  2023 wypożyczeń 
140  - czytelników w punktach bibliotecznych i 4748 wypożyczeń 
39,30 zł – koszt czytelnika 
2,30 zł – koszt wypożyczenia 1 książki
Budżet na 1958r.  wynosił:  -  11.345,- zł

W tym czasie (1958r.)  nie było w Łęgu ośrodka zdrowia. Były 2 żłobki w Łęgu i Krajkowie; 2 przedszkola w Mokrzku i Krajkowie; 7-kl. szkoła w Łęgu; 5-kl. szkoła w Brzechowie; świetlica w Krajkowie i Psarach przy PGR; w Łęgu remiza OSP (gdzie odbywały się zabawy i wieczornice);  1 x w miesiącu przyjeżdżało kino objazdowe do Łęga i Krajkowa; na poczcie zarejestrowano 70 abonentów odbiorników a  radiowęzeł w Bielsku obsługiwał teren gromady Łęg; było 494 abonentów prenumeraty czasopism (m.in. Gromada Rolnik Polski, Przyjaciółka, Szkoła , Dom, Rada Narodowa). W szkołach też  były biblioteki a i  Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska  miała swoją biblioteczkę. 85% ludności pracowało w rolnictwie w PGR Psary i Krajkowo, w Spółdzielni Produkcyjnej Mokrzk i w  gospodarstwach  indywidualnych).

W bibliotece pracowali:

1.1948 – 1.09.1953r. Ob. Trzcińska
2.1.09.1953r. – 1.11.1956r. ob. Gajewska l. 17 wykształcenie podstawowe
3.1.12.1956r. – 1. 10.1957r. Józefa Janiszewska l. 50 wykształcenie 2 kl. Gimnazjum
4.1.10.1956r. – 31.01.1958r. Grażyna Sieradzka  l. 18 wykształcenie 9 klasa Liceum Pedagogicznego 
5.1.2.1958r. Zofia Lewicka  - nadal
6.1960r. -  Danuta Marcinkowska
7.1962r. -  Ewa Brudzyńska
8.1963r.  -  Jadwiga Sieradzka
9.1964r. -  Maria Sołdańska
10.1965r. -  Julianna Bornińska
11.1966r.  - Krystyna Puszcz
12.od stycznia do sierpnia 1967r. – Czesław Piórkowski
13.od września 1967r.  – do końca 1982r.  Janina Rycharska – do odejścia na emeryturę (w tym czasie biblioteka mieściła się w budynku po Banku Spółdzielczym)
14.od stycznia do końca kwietnia 1983r. biblioteka była nieczynna.
15.2.05.1983r. – 30.09.1984r. -  Jolanta Kłosińska 
16.1.10.1984r. – 15.04.1989r.  – Teresa Łacińska
17.15.04.1989r. -  nadal -  Jolanta Kłosińska. (Od 1992r. do 2002 kierownik Filii zatrudniony był na ½ etatu. Od stycznia 2003r. zatrudniony jest na pełny etat i tak jest nadal).

Od 1973r. biblioteka  w Łęgu jest Filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.

Lokal:
Publiczna Biblioteka Gromadzka w Łęgu Probostwie utworzona została w 1948r. i mieściła się w lokalu Prezydium GRN  zajmując 2 izby 5 x 6 m z kącikiem czytelniczym (obecnie mieści się tam NZOZ SAN-MED. s.c.).
Z budynku Prezydium GRN biblioteka została przeniesiona do remizy OSP (obecnie mieści się tam  sklep).
Od 14.09.1992r. – 30.06.2002r. Filia mieściła się w szkole.
Od 1.07.2002r. –  została przeniesiona do Domu Parafialnego, gdzie zajmuje pomieszczenia o pow. 30 m2  i mieści się tam nadal.

W 2008r. księgozbiór powiększył się o 252 woluminy, bo Filia otrzymała dary z wydawnictw, od czytelników i zakupiła książki  ze środków gminnych. Dzięki temu księgozbiór w Łęgu liczy  11400  woluminów.


Filia w Łęgu czynna jest od poniedziałku do piątku:

Poniedziałek, środa, piątek   9.00  -  17.00
Wtorek,czwartek,                 8.30  -  16.30

Dodatkowe informacje