Orkiestra Dęta OSP w Drobinie


Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie powstała w 1970r. z inicjatywy ówczesnego Zarządu OSP w Drobinie, którego Prezesem był dh Lucjan Pudlik. Pierwszym kapelmistrzem został dh Jakub Mroczek, a opiekunem ze strony Zarządu OSP dh Jan Nowak. Orkiestra liczyła wówczas 24 członków w tym 2 panie.
Pierwsze instrumenty zakupiono za pieniądze pochodzące ze zbiórki wśród mieszkańców Drobina i okolic. Z własnych środków dh Lucjan Pudlik zakupił klarnet, a dh Józef Prusak – bas B.
W 1975r. kierowanie orkiestrą przejął Jan Wojtas – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Drobinie.
W 1980r. kapelmistrzem został Tadeusz Strusiński z Raciąża, który prowadził orkiestrę przez jeden rok.
W latach 1981 – 2000 kapelmistrzem był wychowanek orkiestry, muzyk dh Jan Krupiński.
W 2000r. szefem orkiestry został dh Jan Zielech a na kapelmistrza wybrano dh Jana Mielczarka. W tym czasie zwiększyła się liczba muzyków. Młodzież rozpoczęła naukę gry na instrumentach dętych a muzycy systematycznie uczestniczyli w próbach orkiestry. Rozszerzono znacznie repertuar.  To wszystko przyniosło wspaniałe efekty. Orkiestra zaczęła odnosić sukcesy i  zapraszano ją  na wszystkie uroczystości w gminie i nie tylko.
Od czerwca 2003r., kiedy dh Jan Mielczarek odbywał służbę wojskową, zastępował go szef orkiestry  wspomagany w czasie ważniejszych uroczystości przez Włodzimierza Adamskiego, wieloletniego kapelmistrza Orkiestry Wojskowej Garnizonu Ciechanów. 
Wiosną 2004r. z inicjatywy dh Jana Zielecha i dzięki wsparciu dh Ryszarda Łuniewskiego Prezesa Zarządu OSP oraz Sławomira Wiśniewskiego Burmistrza Miasta i Gminy Drobin - z okazji 100-lecia OSP w Drobinie i 10-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu - Orkiestra Dęta  OSP w Drobinie nagrała płytę z utworami rozrywkowymi i marszami oraz skomponowanym przez Jana Wojtasa -  hejnałem  Drobina.
W 2005r. orkiestra obchodziła Jubileusz 35-lecia działalności. Z tej okazji wręczono muzykom nowe instrumenty. Burmistrz wręczył saksofon altowy, Przewodnicząca Rady Miejskiej - klarnet, Dyrektor BS  Mazowsze O/Drobin - saksofon altowy oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława BM również obdarował orkiestrę saksofonem altowym. Jesienią tego roku z funkcji kapelmistrza zrezygnował dh Janusz Mielczarek.
Dziś Orkiestra Dęta OSP w Drobinie liczy 38 muzyków  w tym 8 pań.  Najmłodszy członek orkiestry ma 12 lat a najstarszy 74. Od 1970r. w orkiestrze grało ok. 70 muzyków. Szefem orkiestry jest nadal dh Jan Zielech, którego zaangażowanie  przynosi wspaniałe efekty.
Najdłużej grający w orkiestrze muzycy to:
• dh Edward Pietrzak
• dh Hieronim Siwiński
• dh Krzysztof Gąbiński
• dh Leszek Berdyński
Orkiestra ma w swoim repertuarze marsze, pieśni kościelne, patriotyczne i rozrywkowe. Z orkiestrą występują też soliści. Każdego roku orkiestra bierze udział w wielu uroczystościach świeckich i kościelnych, koncertach i przeglądach orkiestr dętych.
Swoją pozycję muzycy  zawdzięczają ciężkiej i systematycznej pracy, ale też wsparciu i pomocy wielu instytucji.
Orkiestra bardzo dużo zawdzięcza Państwowemu Ośrodkowi Maszynowemu (POM), który później przekształcił się w Przedsiębiorstwo Robót  Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego (PRIM BR) a następnie w  PPHU „DROBINEX”. Dzięki tej firmie, której ostatnio Prezesem był Lucjan Słaby, orkiestra pozyskała ok. 40% instrumentów.
Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin, którego Dyrektorem była Marianna Pietrzak wielokrotnie przekazywał pieniądze na zakup i remont instrumentów muzycznych oraz na umundurowanie orkiestry.
W latach 2001 – 2005 orkiestrę wspomagał Prezes GMN „TECHMET” Krzysztof Gajdowicz.
Nową trąbkę zakupił i przekazał orkiestrze ks. kanonik Tadeusz Durszlewicz, który był Proboszczem w Drobinie. Wielkim przyjacielem  orkiestry jest obecny Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Drobinie ks. kanonik Kazimierz Kowalski, który także wspiera orkiestrę finansowo.  Każdego roku Rada Miejska w Drobinie przeznacza -  w budżecie gminy -  środki na bieżące potrzeby orkiestry.
Do ważniejszych i niezapomnianych występów należą:
• występ emitowany  przez  Telewizję Polską 2.06.1985r. w czasie TELETURNIEJU GMIN: Sanniki – Drobin
• wyjazd w dniach 19-21.06.1987r. na koncert do Białego Dunajca połączony ze zwiedzaniem Zakopanego i Krakowa zorganizowany z inicjatywy Andrzeja Dzięcioła Naczelnika Gminy Drobin. Organizacją wyjazdu zajął się wówczas Ryszard Dylewski  Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Drobinie.
• Koncerty kolęd w czasie spotkań opłatkowych
• Wyjazd w dniach 30.05–01.06. 2008r.  na warsztaty muzyczne do Rucianego Nidy. Orkiestra przygotowała też oprawę muzyczną Mszy św. w Sanktuarium Maryjnym  w Świętej  Lipce.
• Udział w Powiatowych Przeglądach Orkiestr Dętych. W  2008r. Przegląd odbył się w Drobinie,  gdzie  nasza orkiestra zajęła III miejsce.
• Oprawa muzyczna uroczystości kościelnych w Drobinie
• Koncerty w czasie  uroczystości gminnych, m. in. :
* Dni Drobina
* Gminnych Dożynek
* Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Finał w Drobinie
Z dumą i satysfakcją,  nie tylko władze samorządowe, ale również instytucje i zwykli mieszkańcy, odnoszą się do sukcesów Orkiestry, bo „..jest w orkiestrach dętych jakaś siła..” która przyciąga kolejne pokolenie młodych i utalentowanych, dając im szanse na naukę, satysfakcję z udziału w koncertach, a przede wszystkim na pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego.
Koncerty Orkiestry Dętej OSP  doskonale promują  Miasto i Gminę Drobin.

List Gratulacyjny z 13 czerwca 2010r.

List Gratulacyjny z 05 czerwca 2005r.

Dodatkowe informacje