Konsultacje społeczne kolejnego projektu Strategii zintegrowanego rozwoju

Konsultacje społeczne kolejnego projektu Strategii zintegrowanego rozwoju

Związek Gmin Regionu Płockiego w dniu 11.03.2015 ogłosił konsultacje społeczne kolejnego projektu strategii opracowanego dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, tj. Strategii zintegrowanego rozwoju. Strategia została opracowana w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Obszar funkcjonalny Aglomeracji Płockiej obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Płocki oraz gminy: Płock, Drobin, Gąbin, Wyszogród, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny. Mieszkańcy obszaru mogą do 31.03.2015 zgłaszać uwagi i zapytania do konsultowanego dokumentu za pośrednictwem odpowiedniego formularza opublikowanych na stronie www lidera projektu –  Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Raport z diagnozy i delimitacji obszaru funkcjonalnego, projekty wszystkich strategii oraz formularze konsultacji można pobrać z tej strony: http://zgrp.pl/programy/popt-2007-2013/”

STRATEGIA ROZWOJU

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW PROGRAMÓW SEKTOROWYCH

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW PROGRAMÓW SEKTOROWYCH

Informujemy, że do dnia 13 marca 2015 r. osoby zainteresowane instytucje/organizacje mogą składać uwagi lub propozycje zmian doopracowanych dokumentów strategicznych opracowywanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Dokumenty:

Strategia efektywności energetycznej,

Strategia zrównoważonego transportu,

Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej,

Strategia rewitalizacji obszarów miejskich. 

W. dokumenty będą brane pod uwagę w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W załączeniu przesyłam plik z załączonymi dokumentami oraz formularze do zmian i ew. uwag.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać w jednej z następujących form:

1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne OFAP”,

Czytaj więcej: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW PROGRAMÓW SEKTOROWYCH

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zaprasza Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest przeprowadzeniu diagnozy oraz delimitacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, a także opracowaniu pięciu Strategii sektorowych w ramach projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Badanie przeprowadza firma ECORYS Polska Sp. z o.o. Ankietę oraz więcej informacji można znaleźć klikają  Ecorys Ankieta

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIE


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW PROGRAMÓW SEKTOROWYCH

Zapraszamy mieszkańców gm. Drobin, gm. Staroźreby, gm. Bielsk, gm. Radzanowo, gm. Bulkowo oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji/organizacji do składania uwag lub propozycji zmian doopracowanych dokumentów strategicznych. Konsultacje odbędą się w dniu  12 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin (sala konferencyjna).

Podczas spotkania poszczególne strategie zostaną zaprezentowane oraz poddane pod dyskusję.

Gmina Drobin jest jednym z 19 Partnerów projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Konsultacje obejmują następujące programy sektorowe:

Czytaj więcej: KONSULTACJE SPOŁECZNE - STRATEGIE

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej

Konferencja inicjująca projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Czytaj więcej: Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej

Dodatkowe informacje