Konsultacje społeczne kolejnego projektu Strategii zintegrowanego rozwoju

Konsultacje społeczne kolejnego projektu Strategii zintegrowanego rozwoju

Związek Gmin Regionu Płockiego w dniu 11.03.2015 ogłosił konsultacje społeczne kolejnego projektu strategii opracowanego dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, tj. Strategii zintegrowanego rozwoju. Strategia została opracowana w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Obszar funkcjonalny Aglomeracji Płockiej obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Płocki oraz gminy: Płock, Drobin, Gąbin, Wyszogród, Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny. Mieszkańcy obszaru mogą do 31.03.2015 zgłaszać uwagi i zapytania do konsultowanego dokumentu za pośrednictwem odpowiedniego formularza opublikowanych na stronie www lidera projektu –  Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Raport z diagnozy i delimitacji obszaru funkcjonalnego, projekty wszystkich strategii oraz formularze konsultacji można pobrać z tej strony: http://zgrp.pl/programy/popt-2007-2013/”

STRATEGIA ROZWOJU

Dodatkowe informacje