KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW PROGRAMÓW SEKTOROWYCH

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW PROGRAMÓW SEKTOROWYCH

Informujemy, że do dnia 13 marca 2015 r. osoby zainteresowane instytucje/organizacje mogą składać uwagi lub propozycje zmian doopracowanych dokumentów strategicznych opracowywanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Dokumenty:

Strategia efektywności energetycznej,

Strategia zrównoważonego transportu,

Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej,

Strategia rewitalizacji obszarów miejskich. 

W. dokumenty będą brane pod uwagę w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W załączeniu przesyłam plik z załączonymi dokumentami oraz formularze do zmian i ew. uwag.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać w jednej z następujących form:

1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne OFAP”,

2. faksem na nr + 24 366 03 00 w. 5

3. drogą korespondencyjną na adres: Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (liczy się data wpływu),

4. bezpośrednio w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, w dni pracujące w godzinach pracy biura.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Raport z diagnozy i delimitacji obszaru funkcjonalnego, projekty strategii oraz formularze konsultacji można pobrać ze strony: http://zgrp.pl/programy/popt-2007-2013/

Dodatkowe informacje