Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zaprasza Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest przeprowadzeniu diagnozy oraz delimitacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, a także opracowaniu pięciu Strategii sektorowych w ramach projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Badanie przeprowadza firma ECORYS Polska Sp. z o.o. Ankietę oraz więcej informacji można znaleźć klikają  Ecorys Ankieta

 

 

Dodatkowe informacje