Gmina Fair Play 2007

W dniu 5.października 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas Gali VI. edycji konkursu “Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacji Inwestycji” Burmistrz odbierał tytuł i certyfikat “Gmina Fair Play 2007” przyznany Miastu i Gminie Drobin.

Organizatorem konkursu jest Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Konkurs jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Główną ideą konkursu jest wskazanie polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, miejsca gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, których poziom etyczny nie jest kwestionowany. Założeniem konkursu jest także rozwój kontaktów pomiędzy gminami, które mogą nie konkurując ze sobą wymieniać informacje i sprawdzone sposoby np. na temat efektywnych metod promocji inwestycji.

Celem konkursu i certyfikacji jest wyróżnienie i promocja gmin “przyjaznych dla inwestorów”, zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą, promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów, zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów, promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym.

Korzyści dla gmin wynikające z uczestnictwa w konkursie to m.in. obiektywna weryfikacja gminy pod kątem spełnienia przez nią wymagań certyfikacyjnych, poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie (analiza benchmarkingowa), uzyskanie raportu wskazującego niezbędne kierunki uprawnień wewnętrznych w gminie, uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami, budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów, rekomendacja od biznesu, poznanie niezależnej oceny zewnętrznej - innej niż ocena lokalna, deklaracja stosowania standardów etycznych, promocja gminy.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach.

W I. etapie komisja oceniała warunki prowadzenia działalności gospodarczej w gminie, organizację i jakość obsługi inwestorów, dostęp do infrastruktury technicznej, jakość i zakres infrastruktury biznesu, zakres i jakość inwestycji własnych gminy, zakres i poziom oferty inwestycyjnej gminy, pro-ekologiczny charakter inwestycji w gminie oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, jakość i zakres promocji gminy, dotychczasowe osiągnięcia w przyciąganiu inwestycji biznesowych i mieszkaniowych, otwartość miejscowej społeczności wobec inwestorów zewnętrznych.

W trakcie II etapu przeprowadzony został audyt certyfikacyjny oraz badanie losowo wybranych inwestorów, którzy realizowali lub rozpoczęli proces inwestycyjny na terenie gminy. Audyt certyfikacyjny miał na celu potwierdzenie danych zawartych w ankiecie konkursowej oraz uzyskanie dodatkowych informacji świadczących o przyjazności i rzetelności gminy wobec inwestorów.

Przyznane nagrody i certyfikaty są nie tylko wyrazem uznania członków Kapituły, lecz także inwestorów działających na terenie gminy, którzy w ramach II etapu konkursu zostali poddani badaniu, w którym musieli odpowiedzieć na 20 pytań oceniając między innymi działalność Urzędu Miasta i Gminy, kompetencje pracowników Urzędu oraz warunki panujące w gminie umożliwiające bądź utrudniające przyciągnięcie nowych inwestycji lub realizowanie nowych zadań przez inwestorów.

Laureaci konkursu mają prawo posługiwać się logo i tytułem “Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

 

Opracowała: Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Dodatkowe informacje