RZOK 01

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 RZOK.01

Nazwa usługi

Zapomoga losowa

ze środków  przeznaczonych na pomoc zdrowotną

dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury (RZOK)

 

Małgorzata Klekowicka – Kierownik Referatu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu,

e-mail

  • Pokój 113 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa

 Piłsudskiego 12

  • (24) 2601441 wew. 113
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Decyzja. Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję ds. przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z póź.zm)

Uchwała Nr 34/IX/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Drobinie na dany rok kalendarzowy.

Tryb odwoławczy

Decyzja o przyznaniu zapomogi jest ostateczna i nie przysługuje prawo odwołania

Uwagi

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin – RZOK w następujących terminach: do 20 marca, do 20 czerwca, do 20 września, do 10 grudnia każdego roku.

Wnioski rozpatruje komisja. Ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Drobin.

Dodatkowe informacje