RRG - Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr 6

Nazwa usługi

Wniosek o  nadanie numeracji porządkowej nieruchomości

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Grażyna Matczak – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 6 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
  • (24) 2601441 wew. 106
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Ewentualne opłaty

  • Wniosek o  nadanie numeracji porządkowej nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł.
  • Pełnomocnictwa – Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.(Opłaty skarbowej nie pobiera się jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi , wstępnemu , zstępnemu lub rodzeństwu) płatna na konto BS ‘Mazowsze” O/Drobin 85904210680420035820000050

Termin i sposób załatwienia sprawy

      Bez zbędnej zwłoki – nie dłużej niż w ciągu 14 dni..

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 240 poz. 2027 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006r. nr 225, poz.1635) .

 

Tryb odwoławczy

                W ciągu 7 dni od dnia otrzymania przysługuje stronie zażalenie do                 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem               Burmistrza.

Uwagi

·         Burmistrz Miasta i Gminy Drobin rozpatruje wniosek wydaje postanowienie o nadaniu numeracji porządkowej nieruchomości

·         Wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek o nadanie numeracji porządkowej nieruchomości   wraz załącznikiem  może zostać wysłany listem poleconym.

·         Postanowienie o nadaniu numeracji porządkowej nieruchomości może odebrać osobiście lub może być przesłane pocztą.  

 

Sporządziła: Grażyna Matczak – insp. ds. gospodarki nieruchomościami

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje