Realizacja projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny”

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy w Drobinie rozpoczęło realizację projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”


Celem projektu jest wsparcie ekonomii społecznej poprzez profesjonalizację NGO w nabyciu umiejętności i wiedzy przez liderów lokalnych w zakresie podstaw fundraisingu, budowy strategii marketingowej, pisania wniosków aplikacyjnych a także podniesienie wiedzy i umiejętności przydatnych w zarządzaniu organizacją, pokazanie alternatywnych źródeł ciągłości finansowania podstawowej działalności.
Szkolenia skierowane są do aktywnie działających liderów lokalnych i przedstawicieli sołectw z terenu Miasta i Gminy Drobin,  w szczególności do osób, które uczestniczyły w projekcie „Lider w Małej Ojczyźnie”, ponieważ „Perfekcyjny Lider Lokalny” stanowi jego kontynuację.
Rekrutacja potrwa do 31 sierpnia 2012 roku
W ramach projektu osoby zakwalifikowane wezmą udział w szkoleniach;
We wrześniu
- „Jak założyć i prowadzić organizację pozarządową”
W październiku
- „Jak poprowadzić działalności gospodarczą w ramach NGO”
- „Profesjonalny fundraisier”
W listopadzie
- ”Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na inicjatywy podejmowane przez NGO”
- Seminarium „DOBRE PRAKTYKI-edukacja w regionie”
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.drobin.pl  lub w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin pok. 113 (I piętro)

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Oświadczenie UCC

Deklaracja

Rozeznanie Rynku - zakwaterowanie

Rozeznanie Rynku - zajęcia NGO

Rozeznanie Rynku - zajęcia pozyskiwanie środków

Rozeznanie Rynku - zajęcia Fundraisier

Rozeznanie Rynku - zajęcia - działalność gospodarcza

Rozeznanie Rynku - transport

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - podstawowa.pdf

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - rezerwowa.pdf

 

 

 

 


Dodatkowe informacje