Uroczystości w RZAZ w Stanisławowie

    Fundacja ,,Praca dla Niewidomych’’została utworzona w roku 1991 na mocy decyzji Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce w siedzibą w Nowym Jorku, który jest jej Fundatorem. Fundacja jest wykonawcą woli Komitetu i reprezentuje go w Polsce. Poza tym realizuje również własne inicjatywy i projekty przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.

            Najważniejszym wydarzeniem w historii Fundacji było powołanie do życia kolejnej placówki – Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie k/Drobina. W latach 2000-2001 trwał proces uruchomienia działalności RZAZ tj. zakupu nieruchomości we wsi Stanisławowo, otrzymania od Wojewody Mazowieckiego decyzji o nadaniu statusu Zakładu Aktywności Zawodowej, podpisania umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oficjalne otwarcie zakładu nastąpiło w lipcu 2001 roku.

            25 czerwca 2015 roku RZAZ przy wsparciu z PFRON pozyskał busa marki Renault. Auto zostało zaprezentowane i poświęcone obok nowo otwartych pomieszczeń, świetnie wyposażonej kuchni oraz pomieszczenia wielofunkcyjnego. W uroczystościach brał udział Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Andrzej Samoraj oraz Radny Powiatu Płockiego Krzysztof Wielec. Na ręce kierownika RZAZ Tomasza Kozłowskiego został złożony list gratulacyjny z życzeniami wszelkiej pomyślności. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę z podopiecznymi fundacji oraz poczęstunek.

            Wszyscy wiemy, jak ważnym zadaniem jest rozbudowa infrastruktury oraz zapewnienia szerokiego dostępu do nowoczesnych, spełniających wysokie standardy obiektów oraz urządzeń. Życzymy aby nowe obiekty oraz autokar znakomicie spełniały się w codziennym użytkowaniu.

Zakaz kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania całości lub fragmentów bez zgody autora

GALERIA

Dodatkowe informacje